Direcció General de Comunicació

Impost sobre els dipòsits bancaris

El Govern aprova un Decret llei de creació de l'Impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit

query_builder   18 desembre 2012 14:58

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un Decret llei de creació de l'Impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit

  • Es tracta d’un tribut propi de la Generalitat, que grava els dipòsits efectuats pels clients a les entitats de crèdit, per qualsevol negoci i varietat jurídica, sempre que comportin l’obligació de restitució
  • Es preveuen bonificacions per a oficines en nuclis de poca població o per a l’aplicació de l’obra social
 
 
El Govern ha aprovat avui el Decret llei de creació de l’Impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. La nova figura tributària s’emmarca en l’actual context economicofinancer i la necessària consecució de les mesures de reequilibri adoptades, que obliguen l’Executiu a prendre importants decisions en matèria tributària.
 
L’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit es configura com un tribut propi de la Generalitat que serà d’aplicació en l’àmbit territorial de Catalunya. El fet imposable és la captació de dipòsits que fan les entitats financeres de caràcter privat. Es tracta d’un impost de naturalesa directa, que grava els dipòsits efectuats pels clients a les entitats de crèdit, per qualsevol negoci i varietat jurídica, sempre que comportin l’obligació de restitució. El gravamen serà d’aplicació
 
L’impost té en compte la capacitat econòmica dels subjectes passius, malgrat que s’han previst unes bonificacions per als casos d’oficines en nuclis de poca població i altres d’específiques per a l’aplicació de l’obra social o el destí social de les operacions de l’entitat.
 
El Decret llei conté dotze articles, una disposició addicional i una final d’entrada en vigor. El període transcorregut entre la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i l’entrada en vigor del text és inferior a l’ordinari, ates el seu caràcter excepcional i urgent, en execució d eles mesures en matèria tributària.