Direcció General de Comunicació

Govern

Altres acords del Govern

query_builder   22 gener 2013 15:07

event_note Nota de premsa

Altres acords del Govern

 
El Govern aprova el decret llei que autoritza la formalització d’operacions d’endeutament durant el període de pròrroga pressupostària

El Govern ha aprovat el decret llei de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària, que permet a la Generalitat i a les entitats del sector públic formalitzar operacions d’endeutament durant aquest període.  El decret autoritza operacions en qualsevol modalitat, tant a l’interior com a l’exterior. Tanmateix, estableix que l’augment del deute viu de la Generalitat i del seu sector públic no pot superar el límit autoritzat per la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, incrementat pels imports que es derivin dels programes d’endeutament aprovats en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària.

La Generalitat entra a formar part del Consell d’Administració de Barcelona Regional

El Govern ha aprovat avui acceptar la invitació formal del Consell d’Administració de Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà SA, per integrar-se a l’organisme amb caràcter protocol·lari i sense participació accionarial. També ha designat com a representant al secretari de Territori i Mobilitat.  Barcelona Regional, societat mercantil d’accionariat públic, presta serveis als seus socis i altres agents públics en matèria d’intervencions urbanístiques, mediambientals i d’infraestructures a l’àrea metropolitana de Barcelona. L’agència realitza estudis, anàlisis i prospeccions, i promociona, gestiona, dirigeix, assessora i contracta tota mena de projectes, obres, edificacions, infraestructures i sistemes urbans.

El Govern aprova la memòria prèvia per elaborar un avantprojecte de llei de seguretat industrial

El Govern ha aprovat avui la memòria prèvia per iniciar la tramitació d’un avantprojecte de llei que reguli la seguretat de les activitats, instal·lacions i productes industrials, i que inclourà el marc normatiu dels organismes de control, és a dir, del operadors encarregats de verificar el compliment de les condicions de seguretat que estableix la normativa. La iniciativa té com a objectius millorar la seguretat jurídica per als operadors del sector i adequar la normativa catalana a les directives europees vigents, de manera que l’àmbit de la seguretat industrial disposi d’un règim jurídic que permeti combinar les característiques de servei públic pròpies d’aquest àmbit amb la lliure iniciativa empresarial i la competència. La nova normativa també perseguirà avançar en la simplificació administrativa, tot reduint els tràmits als titulars d’activitats, instal·lacions i productes industrials.