Direcció General de Comunicació

Govern

El Govern porta al Tribunal Constitucional el Reial decret llei de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut

query_builder   22 gener 2013 15:10

event_note Nota de premsa

El Govern porta al Tribunal Constitucional el Reial decret llei de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut

 
•    L’Executiu considera que envaeix competències en matèria de funció pública, organització i sanitat, salut pública, i ordenació farmacèutica i productes farmacèutics

•    El Govern també sol·licitarà al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen relatiu a l’impost estatal sobre els dipòsits bancaris

 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui interposar un recurs d'inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional en relació amb el Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions.

El Govern va estimar que alguns aspectes d'aquesta regulació podien incórrer en inconstitucionalitat, no tenir cobertura als títols competencials invocats en la norma (articles 149.1.2, .17, .18 i .30 de la Constitució espanyola), i envair les competències de la Generalitat en matèria de sanitat, salut pública i medicaments, i funció pública. Per això, va sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya l'emissió d'un dictamen previ al possible plantejament d'un recurs d'inconstitucionalitat. El Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, en el seu dictamen 6/2012, d’1 de juny, va concloure que alguns preceptes incorrien en inconstitucionalitat i vulneraven l'ordre constitucional i estatutari de distribució de competències.

El Govern sol·licita al CGE un dictamen en relació a l’impost estatal sobre els dipòsits bancaris

El Govern també ha acordat avui demanar al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen preceptiu en relació amb l’impost estatal sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, inclòs a l’article 19 de la Llei estatal 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica. Aquest és el pas previ a la interposició d’un possible recurs davant del Tribunal Constitucional.

El Govern considera que la Llei 16/2012 podria vulnerar l’Estatut d’autonomia de Catalunya i el principi de lleialtat constitucional pel que fa a la competència del Govern de la Generalitat per crear tributs propis. L’Estat també podria haver infringit el procediment legislatiu en crear l’impost “ex novo”, és a dir, de nou i a través d’una esmena introduïda en el Senat. A més, tampoc no s’hauria respectat el principi d’homogeneïtat, en relació amb les matèries que s’inclouen en aquesta llei.