Territori

La CUG informa favorablement el nou Centre de Residus de la Garrotxa

query_builder   14 febrer 2013 13:26

event_note Nota de premsa

La CUG informa favorablement el nou Centre de Residus de la Garrotxa

  • La Comissió d’Urbabisme de Girona també ha aprovat definitivament el POUM de Calonge.
 
 
Nou Centre Gestor de Residus
 
La Comissió d’Urbanisme de Girona (CUG) ha emès avui un informe favorable amb precisions, que és previ a l’aprovació provisional del Pla especial del nou Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa, que s’ubicarà a Sant Jaume de Llierca.
 
La proposta d’ubicació escollida per la Comissió, en sòl no urbanitzable, se situa al sud del sòl industrial Pla de Politger, que es troba entre l’autovia A26 i el riu Fluvià.
 
La proposta es valora favorablement per la seva compatibilitat urbanística i territorial, amb algunes precisions pel que fa a aspectes ambientals que hauran de ser valorats en el marc de l’avaluació ambiental del document. Aquestes puntualitzacions emfasitzen la necessitat de garantir que la ubicació del Centre de Gestió de Residus no suposi una disminució significativa de la permeabilitat del sòl i també que no afecti negativament a la connectivitat territorial. Igualment, al llarg de la tramitació del document s’haurà de vetllar per garantir-ne l’accés, qüestió vinculada a la modificació del Pla parcial del sector SAU-4, que també s’ha tractat durant la Comissió.
 
 
Pla d’ordenació urbanística municipal de Calonge
 
D’altra banda, la CUG ha aprovat definitivament el nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Calonge, tancant així uns llargs antecedents polítics i judicials.
 
Calonge es regia per un planejament general de caràcter plurimunicipal (atès que incloïa també Palamós i Vall-llobrega) aprovat el 1986 que va ser anul·lat per sentència judicial. El nou document que va veure la llum el 1994 comportava importants dificultats per racionalitzar el creixement accelerat que ha experimentat el municipi les darreres dècades, de la mà del turisme.
 
L’objectiu del POUM que ara s’aprova definitivament és, precisament, racionalitzar aquest desenvolupament i, per tant, no proposa nous creixements substancials. Estima que Calonge assolirà uns 15.000 habitants l’any 2021 tot preveient un potencial de 1.362 habitatges en sòl urbanitzable i 2.446 en sòl urbà.
 
El POUM té en consideració tot un seguit de recursos i sentències relacionades amb l’urbanisme a Calonge. Així, explicita l’ordenació desitjada d’acord amb els nous règims jurídics i a les actuals necessitats urbanístiques amb una justificació pormenoritzada, puntual i específica de l’interès públic que concorre en la proposta.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 182

`