Territori

Set projectes catalans, seleccionats per als projectes Clima de reducció d'emissions de CO2

query_builder   16 febrer 2013 12:00

event_note Nota de premsa

Set projectes catalans, seleccionats per als projectes Clima de reducció d'emissions de CO2

  • Ahir es va obrir la segona convocatòria, corresponent al 2013
 
 
Set projectes presentats per entitats catalanes han estat seleccionats per a formar part dels projectes CLIMA que convoca l’Oficina Española de Cambio Climático. Es tracta d’un pla pilot a través del qual el Fons de Carboni adquirirà les reduccions verificades que aconsegueixin aquests projectes, ajudant que siguin viables econòmicament. D’aquesta manera, es promou la reducció de gasos amb efecte d’hivernacle en els sectors difusos, és a dir, els que no estan sotmesos al mercat de compra-venda de CO2.
 
En total, en la convocatòria de l’any 2012, s’han seleccionat 40 projectes de tot l’Estat, centrats en els sectors agrícola, transport, residencial i residus, que en conjunt faran reduir les emissions en més d’un milió de tones de CO2 en quatre anys. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va fer pública ahir la convocatòria corresponent al 2013, amb un pressupost de despesa estimat de 10 milions d’euros.
 
Els projectes catalans seleccionats han estat:
 
 
Projecte Biomassa pel Clima
 
Liderat per la Diputació de Girona, amb la participació de 5 municipis: Arbúcies, Navata, Riells i Viabrea, Setcases i Torroella de Montgrí.
 
El projecte té previst la instal·lació de cinc xarxes de distribució local de calor (district heating) amb calderes de biomassa (estella) i la substitució de dues calderes convencionals per dues de biomassa. Aquestes xarxes de calor permetran cobrir la demanda de calor d’aigua calenta sanitària i de calefacció de diferents equipaments municipals, edificis del sector terciari (hotels, restaurants i cases de turisme rural) i alguns edificis residencials. El projecte instal·larà durant el pròxim any una potència total de 1.830 kW i preveu estalviar un total de 1.693,81 t de CO2 en el període de 4 anys (2013-2016). La inversió total prevista és de  1.395.316€.
 
 
 
 
Projecte  ENFO-CO2 – Energía forestal, menys CO2
 
Liderat per l’Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, amb la participació del Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès, el Consorci Ripollès Desenvolupament, el Consorci de la Vall del Ges Orís i Bisaura i l’Agència de l’Energia d’Osona.
 
El projecte vol impulsar el canvi de calderes de gasoil i gas natural per altres de biomassa local. Amb aquesta iniciativa es pretén la implementació de l’energia renovable procedent de la biomassa forestal endògena, preferentment de l’estella, evitant així les emissions derivades dels combustibles fòssils associats a calefacció i agua calenta sanitària.
 
El projecte està orientat a aconseguir un doble objectiu: un canvi de model energètic comarcal y potenciar el sector forestal amb una promoció de l’ocupació en el sector forestal, en la industria metal·lúrgica i en les empreses d’instal·lació i manteniment. S’instal·laran 72 calderes de biomassa en un termini de 4 anys i es construiran 3 magatzems d’estella. Tot això suposarà una producció d’energia primària de 145.502,55 GJ, un estalvi estimat de 10.090,60 tones de CO2 i una inversió total de 3.810.000€.
 
 
Projecte CO2BIOGÁSECOPARQUE
 
Liderat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb la participació de l’Ecoparc del Besòs, SA  i Lavola 1981, SA.
 
El projecte s’emmarca en la millora del procés de tractament dels lixiviats amb alta càrrega orgànica previs a l’entrada a la depuradora d’aigües residuals d’una instal·lació de tractament de residus urbans de l’Àrea Metropolitana de Barcelona: l’Ecoparc 2, ubicat a Barberà del Vallès.
 
Té 4 objectius principals:
  • Incrementar la producció de biogàs generat l’Ecoparc mitjançant un digestor anaerobi (ja existent) que tracti els lixiviats amb més càrrega orgànica abans de l’entrada a la depuradora de l’Ecoparc.
  • Substituir l’ús de gas natural utilitzat en l’alimentació del motogenerador instal·lat a l’Ecoparc, per a la producció d’energia tèrmica i energia elèctrica, pel biogàs generat en el digestor anaerobi.
  • Reduir la càrrega orgànica dels lixiviats que entren a la depuradora i reduir així els  costos dels reactius que s’utilitzen, a més de reduir costos energètics de la instal·lació.
  • Reduir el volum de llots a tractar mitjançant compostatge.
 
El cost de la inversió inicial és de 24.250€, amb una reducció d’emissions estimada anual de 587,27 tones de CO2.
 
 
Projecte de caldera de biomassa de Bodegues Torres
 
Liderat per Bodegues Torres amb la col·laboració del partner tecnològic LSOLÉ, empresa de serveis energètics especialitzada en biomassa amb seu a Girona.
 
Aquesta caldera és la caldera de biomassa de major capacitat en una bodega espanyola i està associada a un equip de refrigeració d’absorció, la qual cosa suposarà importants reduccions en el consum d’energia de la bodega de Pacs del Penedès, estimades en un 10-12% d’electricitat. Aquesta caldera de vapor utilitzarà, a més del material vegetal procedent de la comarca,  gran part dels residus orgànics generats por la verema, generant una producció de 4.000 kg/h de vapor, que representa una producció combinada de 2.600 kW en calor i 2.000 kW en refrigeració. Globalment, la nova instal·lació suposarà un estalvi d’1 milió de kW/h elèctric.
 
 
Projecte d’una planta de recuperació energètica de la planta d’assecatge llots a Barcelona; projecte de recuperació energètica de la planta de biometanització de Mataró i projecte de recuperació energètica de la incineradora de RSU de Mataró
 
Els tres projectes estan liderats per l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales.
 
El projecte es basa en la connexió a la xarxa urbana de climatització (district-heating), Districlima, S.A., per a l’exportació d’energia tèrmica des de l’anell de calor de la planta de tractament de fangs de la depuradora de Sant Adrià de Besòs (METROFANG), en substitució dels combustibles fòssils (gas natural). Els usuaris de la xarxa DISTRICLIMA, són principalment oficines i hotels on s’han substituït els equips convencionals de climatització, calderes de gas natural i fueloil així com climatitzadores elèctriques.
 
Aquesta exportació d’energia tèrmica es pot realitzar mitjançant la recuperació de l’energia dels gasos d’escapament i de refrigeració dels motogeneradors, cedint-lo al circuit de la xarxa de calefacció municipal, evitant la seva dissipació al ambient. Aquesta calor recuperada augmentarà la temperatura de retorn de la xarxa de calefacció, reduint la quantitat de gas natural utilitzant en la impulsió. D’aquesta manera es possibilita  la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en el sector difús, destí final de l’energia gestionada a través del district heating.
 
La inversió total s’estima en 1.022.000,00€ amb un estalvi energètic de 19.745.040 kWh/any i una reducció de les emissions anuals de 3.980,59 tones de CO2.
 
 
Altres projectes amb incidència a Catalunya
 
El projecte liderat per l’empresa Ecoterrae Global Solutions S.L, relatiu a un programa d’activitats per a la generació d’energia tèrmica a partir de biomassa en substitució de combustibles fòssils, inclou en el seu àmbit d’actuació les comunitats d’Aragó, Catalunya, Andalusia, Castella i Lleó i Madrid.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 46