• La titulació s’ha renovat per adaptar-se a la formació professional establerta a la LOE i s’ha desenvolupat d’acord amb el catàleg de qualificacions professionals de Catalunya
 
El Govern ha aprovat avui el decret que estableixen el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de serveis en restauració, amb l’objectiu d’adequar-lo a les exigències del sector. El currículum s’ha adaptat a la formació professional establerta a la Llei orgànica d’educació (LOE) i se n’han ampliat els continguts. Aquest títol està desenvolupat d’acord amb el catàleg de qualificacions professionals de Catalunya, que permet la integració de la formació professional dels sistemes educatiu i laboral.
 
El nou currículum del cicle formatiu de grau mitjà de serveis en restauració s’adequa a les necessitats del subsector de les cadenes de restauració ràpida, de restauració moderna, de restaurants temàtics o la “neorestauració” i els serveis per a col·lectiu, que és el que està experimentant un major creixement i reclama una major quantitat de professionals. Per això, s’han ampliat els continguts per formar estudiants capaços d’abastar un nombre ampli de tasques i que comptin amb un tarannà continu d'orientació al client, que és el que necessiten aquests tipus de negocis.