Delegació a Tarragona

Els titulats en formació professional estan menys exposats a l'atur que la mitjana de joves entre 16 i 24 anys

query_builder   28 febrer 2013 13:48

event_note Nota de premsa

Els titulats en formació professional estan menys exposats a l'atur que la mitjana de joves entre 16 i 24 anys

·               L'estudi d'Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals del 2012 analitza la situació laboral de 2.845 persones graduades l'any 2011  a Tarragona, en aspectes com per exemple el tipus de contracte, el salari o les famílies professionals amb major i menor ocupació
 
·               Malgrat la crisi econòmica, els graduats mitjans que cerquen feina a Tarragona són el 14,43% i els graduats superiors el 18,28%. Una xifra molt inferior al 50,12% de joves de 16 a 24 anys a en atur a Catalunya
 
·               Una quarta part dels graduats a la demarcació són majors de 25 anys i tenen una taxa d’atur inferior a la mitjana catalana, que és del 22,16%
 
 
Els titulats d’ensenyaments professionals de 2011 estan menys exposats a l’atur que la mitjana de joves entre 16 i 24 anys, tot i la seva recent graduació i la situació actual de crisi econòmica. Un 15,01% de les persones graduades al 2011 a l'àmbit dels SSTT de Tarragona buscava feina (15,60% a Catalunya), que contrasta amb el 50,12% d'atur en joves d’entre 16 i 24 anys de Catalunya.
 
A Tarragona, el percentatge de les persones graduades a grau mitjà que cerquen feina és del 14,43% i dels graduats en grau superior del 18,28%. S’han incrementat lleugerament els titulats de formació professional que, nou mesos després d’acabar els estudis, estaven treballant –passant del 30,47% de l'estudi de 2011 al 31,27% en l'estudi de 2012-.
 
Aquesta és una de les principals conclusions de l’estudi d’Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals del 2012, elaborat conjuntament pel Departament d'Ensenyament i el Consell General de Cambres de Catalunya. La directora del Serveis Territorials d’Ensenyament,  M. Àngels González,  i el president de la Cambra de Reus, Isaac Sanromà, han presentat avui els resultats de l’estudi que es va realitzar entre els graduats en formació professional un cop transcorreguts entre 6 i 9 mesos de la finalització d'estudis l'any 2011, és a dir, durant el primer trimestre de 2012.
 
Segons la directora territorial d’Ensenyament, aquest estudi, que es porta realitzant en les últimes promocions gràcies a la col·laboració del Consell de Cambres de Catalunya, "segueix tenint molt interès perquè mostra el diferencial positiu de la formació professional en clau d’inserció, identifica en quin grau els nois i noies fan itinerari formatiu personal a partir de la formació professional i permet visualitzar si dóna resposta a les necessitats actuals".
 
L’estudi també destaca la creixent presència de persones graduades majors de 25 anys  -que és ja un 26.16% del total a la demarcació- i que tenen una taxa d’atur del 16,94%, inferior a la mitjana catalana, que és del 22,16%. Aquest fet posa de manifest l’interès creixent de la població adulta en retornar al sistema educatiu aprofitant les oportunitats que ofereixen les diverses estratègies que ofereix el sistema per a continuar la seva qualificació professional. (Reconeixement d'experiència laboral, matrícula parcial, semipresencial, etc.)
 
L'estudi també posa de relleu l’estratègia adaptativa dels graduats en ensenyaments professionals respecte les èpoques de bonança, atès que cada cop més recorren a la prolongació dels estudis. L’estudi mostra que, aquest any, a nivell global es manté al voltant del 43,5% el nombre de graduats en FP que ha decidit ampliar la seva qualificació professional continuant estudiant. Es nota un increment en els titulats de GM on la xifra passa del 52,9% al 2011 a un 54,4% el 2012.

El treball es basa en una mostra de 25.330 persones graduades a Catalunya el curs 2010-2011, tant de grau mitjà com de grau superior, dels ensenyaments de formació professional inicial, arts plàstiques i disseny, i ensenyaments esportius, així com ensenyaments artístics superiors, i programes de qualificació professional inicial (PQPI).
 
Major versatilitat dels graduats
L’informe també analitza el grau de correspondència entre els estudis realitzats i la feina segons el nivell formatiu i segons el gènere. Es pot concloure que les persones graduades s’adapten millor a les feines tot i que no concordin plenament amb l’especialitat concreta que han estudiat. La percepció de la correspondència entre la feina i els estudis realitzats és del 73.39% en els titulats de grau mitjà, i el 71.99% en els titulats de grau superior.
 
Cal destacar també que s’ha incrementat l’emprenedoria entre els graduats. La mitjana global del treball per compte propi en els ensenyaments professionals es situa en un 4,44% mentre que l’any anterior va ser del 2.8%, al territori.
També es posa de manifest que les dos causes majoritàries per no trobar feina són la manca d'ofertes laborals adequades a la formació, en el cas dels graduats superiors i la manca d'experiència, en especial a grau mitjà.
 
Nivell de salari i situació laboral segons l’ensenyament
 
L’estudi fa palès que la promoció estudiada experimenta una lleugera erosió en el nivell d’ingressos i d’estabilitat laboral respecte de l’anterior. Els resultats mostren que el nivell de salari s’ha reduït en conjunt, si bé ha crescut en els titulats de grau superior. Segons l’estudi s’evidencia que, la majoria de graduats (71%) se situen en la franja salarial entre els 900 i els 1.200 euros.
 
En el  nivell dels 600 als 900 euros els que han acabat el CFGM ocupen el primer lloc amb un 51% dels titulats. En la franja entre 900 oi 1.200 euros els graduats mitjans ocupen un 30% i els graduats superiors s’hi agrupen en un 41%. Per últim, en la franja salarial d’entre 1.200 i 1.500 euros o més, els graduats superiors hi tenen major presència, i s’hi agrupen en un 41,6%.
 
Inserció laboral per famílies professionals
Les famílies professionals amb major inserció laboral són: ensenyaments d'arts gràfiques, química, arts plàstiques i disseny, instal·lació i manteniment, electricitat electrònica, fabricació mecànica, sanitària, imatge personal i serveis a la comunitat, per aquest ordre.
 
Per contra, les famílies professionals o ensenyaments els graduats dels quals busquen feina en major proporció són: arts plàstiques i disseny, fusta moble i suro, manteniment de vehicles, indústries alimentaris i imatge i so.
 
Així mateix,  les famílies professionals on hi han més titulats que continuen estudiant són: agrària, activitats físiques i esportives,  informàtica i comunicacions i administració i gestió.
 
Han participat en l’enquesta 23 instituts públics, 4 centres privats, 2 escoles d'art i disseny de la Diputació, 10 centres de titularitat pública que fan PQPI i 7 centres privats que imparteixen PQPI.

5  

Fitxers adjunts

Fotografia de l'acte de presentació de l'estudi

Fotografia de l'acte de presentació de l'estudi
JPG | 234

Fotografia de l'acte de presentació de l'estudi

Fotografia de l'acte de presentació de l'estudi
JPG | 234

Fotografia de l'acte de presentació de l'estudi

Fotografia de l'acte de presentació de l'estudi
JPG | 236

Comparativa entre els graduats de Tarragona que busquen feina i el nivell d'atur a Catalunya

Comparativa entre els graduats de Tarragona que busquen feina i el nivell d'atur a Catalunya
PPT | 168

Evolució dels itineraris d'inserció dels graduats (2007 - 2012)

Evolució dels itineraris d'inserció dels graduats (2007 - 2012)
PPT | 222