La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, s'ha reunit avui amb una representació del Consell de Governs Locals encapçalada pel president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch. A la reunió hi ha assistit també el secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals, Joan Cañada; l'alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor; l'alcalde del Prat del Llobregat, Lluís Tejedor i l'alcalde de Pontons, Lluís F. Caldentey.
La vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, s’ha reunit avui amb una representació del Consell de Governs Locals encapçalada pel president de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch.
 
Durant la trobada, la vicepresidenta ha comunicat als representants municipals que l’elaboració de l’avantprojecte de llei de Governs Locals ha entrat en la fase final. El text es lliurarà al Consell de Governs Locals al mes d’abril i està previst que comenci la tramitació parlamentària abans de l’estiu.
 
La titular del Departament de Governació ha destacat entre els criteris bàsics d’aquesta llei la distribució de competències d’acord amb els principis de racionalització, estalvi i eficiència, així com la millora de la coordinació entre les diverses administracions públiques. D’aquesta manera, s’alliberarà els municipis petits de competències que no poden assumir i s’evitarà la duplicitat en la prestació dels serveis.
 
La vicepresidenta també ha traslladat als representats municipals el compromís de treballar en l’elaboració de la llei d’hisendes locals per acabar de dissenyar el model territorial català, que defineixi qui fa què i amb quins recursos.
 
A la reunió hi ha assistit també el secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals, Joan Cañada; l’alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor; l’alcalde del Prat del Llobregat, Lluís Tejedor, i l’alcalde de Pontons, Lluís F. Caldentey.
 
El Consell de Governs Locals és un òrgan que representa el món local de Catalunya davant les institucions de la Generalitat. Creat per la Llei 12/2010, del 19 de maig, del Consell de Governs Locals, es configura com una institució de relleu estatutari integrada dins l'organització institucional de la Generalitat i gaudeix d'autonomia orgànica, funcional i pressupostària.