• L’Executiu entén que els professionals poden exercir la seva activitat a Catalunya en altres sectors o bé en l’àmbit taurí fora del territori català
 
El Govern ha acordat desestimar cinc reclamacions presentades per diverses empreses i particulars que van sol·licitar compensacions econòmiques derivades de la prohibició de les corrides de toros a Catalunya. L’Executiu ha pres aquesta decisió després de rebre el dictamen favorable de la Comissió Jurídica Assessora.
 
A judici de l’Administració, aquests professionals que intervenien en les corrides celebrades a la plaça de toros de la Monumental de Barcelona no tenen dret a rebre cap compensació econòmica. El motiu principal és que la nova normativa només limita la intervenció d’aquests professionals dins el territori de Catalunya i no afecta, en cap cas, el lliure exercici de la seva activitat, tant a la resta de l’Estat, com en qualsevol altre país on les corrides estiguin autoritzades. L’Executiu també considera que res els impedeix desenvolupar la seva activitat a Catalunya en sectors diferents al taurí. Els demandants són una empresa de transport de bestiar, un equip mèdic, una agència de comunicació i publicitat i dues empreses ramaderes de braus de lídia.
 
El 3 d’agost del 2010, el Parlament de Catalunya va aprovar prohibir les corrides de toros, a través de la modificació de la Llei de protecció dels animals. La nova normativa, que va entrar en vigor l’1 de gener del 2012, instava el Govern a determinar l’import de la compensació econòmica que havien de rebre els titulars de drets subjectius afectats per la prohibició, encàrrec que va assumir el Departament d’Economia i Coneixement.
 
Es van rebre 29 sol·licituds de reclamació de responsabilitat patrimonial. El desembre de 2012, el Govern ja va acordar desestimar la reclamació presentada per dotze toreros. La resta de compensacions demanades estan seguint la tramitació que estableix la llei.