logos

 

  • L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias; el conseller de Cultura, Ferran Mascarell; el president del Museu Nacional d'Art de Catalunya, Miquel Roca; el president de "la Caixa" i de la Fundació "la Caixa", Isidre Fainé; i el director general de Fira de Barcelona, Agustín Cordón, signen un acord de col·laboració per a la promoció conjunta d’una gran àrea museística a la muntanya de Montjuïc
  • L'acord suposa l’impuls d'un gran complex dedicat a la cultura aprofitant la concentració d'equipaments museístics i culturals de primer ordre internacional: Museu Nacional, CaixaForum i Fundació Mies van der Rohe. El projecte preveu comptar amb els pavellons d'Alfons XIII i Victòria Eugènia, gestionats per Fira de Barcelona, per destinar-los a finalitats museístiques
  • Està prevista una actuació de gran rellevància en l'ordenació urbanística de Montjuïc per incidir en la seva excepcionalitat com a muntanya dels museus, del lleure i de l'esport, a partir de l’anàlisi encarregada per l’Ajuntament de Barcelona a l’arquitecte Josep Lluís Mateo
  • L'objectiu és treballar per desenvolupar el projecte que faci de Montjuïc la muntanya de la cultura, tot impulsant la futura “Esplanada dels Museus”, i que passarà també per la programació, comercialització i projecció internacional de forma coordinada
L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias; el conseller de Cultura, Ferran Mascarell; el president del Museu Nacional d'Art de Catalunya, Miquel Roca; el president de "la Caixa" i de la Fundació "la Caixa", Isidre Fainé; i el director general de Fira de Barcelona, Agustín Cordón, han signat aquest matí un acord de col·laboració per a la promoció d’un gran complex museístic a la muntanya de Montjuïc.
 
Fotografia de l'acte de signatura de l'acord
El projecte preveu una actuació de gran rellevància per a l'ordenació urbanística de Montjuïc, incidint en la seva excepcionalitat com a muntanya dels museus, del lleure i de l'esport. L'acord també suposa crear una xarxa dedicada a la cultura aprofitant la concentració d'equipaments museístics i culturals de primer ordre internacional. L'objectiu és definir un gran espai cultural i patrimonial en aquesta zona i dur a terme una gestió integral, el que passarà per la seva coordinació en la programació, comercialització i projecció internacional.
 
Una oferta cultural de gran potencial i amb un elevat atractiu turístic
 
La Generalitat de Catalunya assigna a la cultura un rol central per al ple desenvolupament del país. En aquest sentit considera prioritari reforçar els museus nacionals i especialment el Museu Nacional d’Art de Catalunya i convertir-lo en un centre amb major capacitat d'actuació. Així mateix, el Pla de Museus que està elaborant el govern de la Generalitat assigna tasques als museus nacionals i preveu la reorganització d’alguns d’aquests, fet al qual pot contribuir la configuració de l'espai objecte d'aquest conveni. La màxima col·laboració entre les entitats públiques i les entitats privades ha de contribuir a la potenciació de la vida cultural i de les institucions culturals de Barcelona, com a capital del país.
 
Davant l'oportunitat de poder dur a terme una adequada ordenació urbanística que impulsi aquest recinte museístic des de l'avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia i fins al Palau Nacional, l'Ajuntament de Barcelona també s'implica en aquest projecte, ja que és el propietari d'alguns dels espais inclosos i responsable de l'ordenació i planificació urbanística de tota la zona. En aquest sentit, l’Ajuntament ha encarregat a l’arquitecte Josep Lluís Mateo una anàlisi de l’àrea delimitada entre la Plaça Espanya i el Palau Nacional de Montjuïc, que inclou l’Avinguda Maria Cristina i les places i espais al voltant de la Font Màgica, on es concentra una oferta cultural completa i diversa, aprofundint en la relació dels diversos edificis i l’espai públic que els envolta.
Un dels nuclis d'aquesta xarxa serà el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), amb seu al Palau Nacional, edifici emblemàtic de l'Exposició Internacional de 1929. Capçalera de tot el sistema museístic català, el MNAC comprèn totes les arts i té la missió d'explicar un discurs global de l'art català a partir d'unes col·leccions de gran rellevància internacional. En aquests moments, el MNAC requereix de nous espais museístics, un cop eliminat el topall cronològic que existia i la nova oportunitat per ampliar el seu relat des de la postguerra fins als nostres dies.
 
També hi serà CaixaForum Barcelona, el centre cultural i social de l'Obra Social "la Caixa" a la ciutat. Inaugurat l'any 2002, el centre ha estat visitat durant aquest temps per més de 8 milions de persones i s'ha consolidat com un referent en el camp de l'art i la cultura al peu de la muntanya de Montjuïc. CaixaForum Barcelona ofereix una àmplia programació per a tots els públics, amb exposicions de primer nivell internacional, i es caracteritza com un espai viu al servei de les persones, en què la cultura es manifesta com una eina eficaç per a la cohesió i la integració social.
 
En tercer lloc, Fira de Barcelona, institució estretament vinculada a la gènesi del recinte de Montjuïc amb l’Exposició Universal de 1929. La celebració de la majoria dels seus salons al recinte de Gran Via permet una redefinició estratègica del palaus que conformen les instal·lacions de Montjuïc.
 
Aquest espai de referència a la muntanya de Montjuïc es completa amb la Fundació Mies van der Rohe. A més d’atendre la conservació i el coneixement del Pavelló Mies van der Rohe, dissenyat per l'arquitecte alemany per a l'Exposició Universal de 1929, la Fundació impulsa el debat, la difusió i la sensibilització sobre temes d’arquitectura i urbanisme contemporanis.
 
Tots aquests projectes dibuixen al peu de la muntanya de Montjuïc la futura “Esplanada dels Museus”, que espera convertir-se en un dels recintes museístics més importants d'Europa, a la manera d'altres ja existents com l'illa dels Museus a Berlín (Museumsinsel Berlin) o el barri dels museus a Viena (MuseumsQuartier Wien). Una oferta cultural de gran potencial i amb un elevat atractiu turístic.
 
Promoció coordinada i integral del conjunt cultural
 
Tenint en compte la visió estratègica que comparteixen la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l'Obra Social "la Caixa", el Museu Nacional d'Art de Catalunya i Fira de Barcelona, ,les cinc parts han signat un acord de col·laboració per tal de promoure de forma coordinada i integral aquest conjunt cultural.
 
L'acord se sustenta sobre una nova qualificació urbanística definida per al nou recinte. L'objectiu és permetre l'ocupació adient amb el nou ús de la zona i dur a terme una urbanització pertinent que engrani cada un dels seus espais amb el seu entorn i permeti una millor connexió amb la ciutat.
 
 
Les parts signants podran constituir un ens que lideri el projecte, concreti usos, defineixi etapes, i promogui la transformació del conjunt del recinte. A més, aquest ha de poder coordinar en un futur la seva programació, comercialització i projecció internacional.
 
En aquest sentit, les parts coincideixen en la necessitat de destinar els pavellons d'Alfons XIII i Victòria Eugènia, gestionats fins ara per Fira de Barcelona, a finalitats museístiques lligades a aquest projecte comú així com la voluntat de les parts d'establir sinèrgies per impulsar el valor social i cultural comú del projecte. A més, es deixa la porta oberta a altres iniciatives museístiques que permetin completar aquesta nova oferta de primer nivell internacional. 

1  

Fitxers adjunts

Fotografia de l'acte de signatura de l'acord

Fotografia de l'acte de signatura de l'acord
JPG | 2972