Oficina del President

Reunió del CAREC

El CAREC lliura al Govern una nota que analitza els escenaris d'un programa d'assistència financera a l'Estat espanyol

query_builder   10 abril 2013 17:51

event_note Nota de premsa

El CAREC lliura al Govern una nota que analitza els escenaris d'un programa d'assistència financera a l'Estat espanyol

Reunió del CAREC
Reunió del CAREC
·         La nota avalua l’estabilitat de la situació financera per als sectors públic i privat en un marc en què la incertesa econòmica als països de l’Eurozona i la pròpia evolució dels factors interns i externs d’aquestes economies projecten volatilitat sobre una prima de risc –el diferencial amb el bo alemany−, que es manté sostingudament en nivells superiors als 300 punts bàsics.
 
·         El document centra la seva atenció en l’anàlisi i ponderació dels instruments d’assistència financera als països de l’Eurozona dissenyats pel BCE i la Comissió Europea.
 
·         Destaca tant els aspectes favorables com els inconvenients que podrien derivar-se del recurs als mecanismes d’assistència financera, anticipant en aquest sentit algunes cauteles que caldria considerar.
 
El Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC) ha lliurat al Govern una Nota Sobre un possible Programa d’Assistència Financera a l’Estat espanyol. El document neix de la reflexió en el si del CAREC sobre l’impacte combinat que per a la recuperació de l’activitat econòmica i el creixement tenen el ràpid creixement del deute públic (del 36% el 2007 al 84% el 2012), en un context d’incertesa i contagi de les economies “perifèriques” de l’Eurozona, que es transmet als diferencials del deute sobirà i, consegüentment, al cost financer addicional que suporten tant el sector públic com el sector privat.
 
El document destaca, d’una banda, com les declaracions del president del Banc Central Europeu (BCE), Mario Draghi, en el sentit de la disponibilitat a una intervenció “il·limitada” en els mercats sobirans cas que un país ho sol·licités formalment, han tingut un efecte balsàmic i, fins ara, prolongat en el control de la prima de risc. Si bé es manté la pregunta sobre si l’estabilització d’aquesta en diferencials superiors als 300pb la fa sostenible en el temps.
 
Alhora també subratlla com és més que probable que altres episodis de fortes tensions en els mercats del deute es repeteixin en el temps –casos de Xipre i Portugal en el moment de redactar la Nota-, generant dinàmiques amb finals difícils de preveure.
 
La Nota repassa les dues grans modalitats –i les seves característiques− del programa d’assistència financera dissenyat pel BCE i la Comissió Europea amb l’objectiu de garantir l’estabilitat financera de la Zona Euro: (1) les “línies de crèdit condicional preventives” (LCCP); i (2) les “línies de crèdit amb condicions reforçades” (LCCR).
 
Pel que fa a la valoració sobre la seva major o menor adequació al context econòmic català i espanyol, el CAREC s’ha centrat exclusivament en la primera de les modalitats ja que és la que s’adapta a la situació actual de l’economia espanyola que, ara mateix, manté un accés normalitzat als mercats internacionals de deute.
 
En relació amb aquesta modalitat “preventiva”, el CAREC recomana mantenir una atenció proactiva davant la possibilitat que els esdeveniments fessin recomanable la mesura, tot destacant les cauteles que haurien de condicionar qualsevol decisió d’activació (sol·licitud) d’aquest mecanisme:
 
-          Assegurar que s’acompleixin, i siguin reconeguts per l’organisme avaluador, els criteris per ser aprovada l’assistència en la modalitat LCCP (preventiva), per tal que no impliqués canvis significatius addicionals als previstoson en el MoU (Memorandum of Understanding) sobre “Política Sectorial Financera” signat el juliol de 2012 entre el Govern espanyol i la Comissió Europea.
 
-          Acotar el moment adequat per prendre la decisió, amb una avaluació prèvia dels mercats financers per tractar de preveure els efectes en la prima de risc.
 
-          Disposar d’un relat pedagògic per a la comunicació de la decisió a l’opinió pública i als mercats financers. 
 
 
 
Nota: S'adjunta la nota del CAREC.

1  

Fitxers adjunts

Nota del CAREC

Nota del CAREC
PDF | 172