• El titular de Justícia ha explicat que, en breu, la Conselleria iniciarà converses amb totes les institucions implicades per “intensificar i ampliar” la feina del Tribunal Arbitral de Barcelona i poder posar damunt la taula una proposta en els propers mesos
 
El conseller de Justícia, Germà Gordó, ha anunciat avui la intenció del Departament de treballar en un nou projecte de Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB). En aquest sentit, Gordó ha avançat que des de la Conselleria s’iniciarà una ronda de converses amb totes les institucions implicades per treballar plegats en aquest nou projecte de TAB.
 
El titular de Justícia ha explicat que “d’alguna manera hem d’intensificar i ampliar la feina del Tribunal Arbitral de Barcelona” perquè a través de l’arbitratge s’impulsi la resolució del conflicte mitjançant el pacte abans que s’iniciï un procés judicial.
 
Germà Gordó ha posat de manifest que “si tenim un bon sistema d’arbitratge” que fomenti el pacte, “podrem descongestionar l’Administració de justícia”.
 
Durant la seva intervenció amb motiu del 24è aniversari de la creació del Tribunal Arbitral de Barcelona, el conseller de Justícia ha recordat que “el Govern, a través del Departament de Justícia, treballa per impulsar l’arbitratge com a mitjà per resoldre conflictes”.
 
El conseller Gordó ha especificat que la voluntat del Departament de Justícia és fomentar l'arbitratge per agilitar recursos i temps en la resolució de controvèrsies. En aquest sentit, el conseller ha assegurat que “posarem el nostre esforç a aconseguir que l'arbitratge esdevingui una eina més coneguda i utilitzada”. “L'arbitratge és sovint, doncs, una eina de mesura molt més humana que el litigi judicial.”, ha afegit, alhora que ha asseverat que “les normes d'ètica professional han d'estar presents en l'exercici de qualsevol professió, i en l’arbitratge també”.
 
A més a més, Germà Gordó ha qualificat de “bona notícia” que “en aquestes últimes dècades, a tot arreu, l'arbitratge s'hagi fet molt comú com a instrument jurídic per solucionar controvèrsies sorgides de la creixent internacionalització d'intercanvis comercials”.
 
En les seves paraules, el titular de Justícia també ha destacat que “el Tribunal Arbitral de Barcelona, en pocs anys, ha aconseguit un gran prestigi internacional, fruit del seu esforç i bon fer”. Per al conseller, “es tracta d’una tasca clau per a la nostra societat”.
 
 
El Tribunal Arbitral de Barcelona
 
El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) es va fundar formalment el 1989 en el marc de les previsions de la Llei d’arbitratge de 1988, malgrat que durant les discussions parlamentàries de la mencionada Llei un grup de juristes ja van prendre la decisió de fundar-lo amb la intenció específica d’intervenir activament prestant serveis en l’àmbit dels conflictes mitjançant l’arbitratge o qualsevol altra institució similar com la conciliació. Aquesta iniciativa va ser recolzada inicialment per institucions com el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, el mateix Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona i el Col·legi de Notaris de Catalunya. El juny de 2009 es va sumar al Deganat Autonòmic de Registradors Mercantils i de la Propietat de Catalunya.
 
L'Associació va néixer i subsisteix amb el propòsit de servir la societat, facilitant que professionals o persones neutrals de reconeguda integritat i capacitat, així com de prestigi i notable carrera professional, tinguin disponibilitat per dedicar-s’hi, puguin entendre els conflictes, les seves raons i l’àmbit en el qual s’han desenvolupat i intervenir en la seva solució, entenent la pau social com a valor suprem. Cal destacar com a element de gran importància que un laude arbitral té el mateix efecte que una sentència judicial final.