• El Consell Executiu aprova un acord on deixa clar que la resolució suspesa pel TC es va aprovar en exercici de les legítimes potestats del Parlament com a representant elegit democràticament pel poble de Catalunya
 
  • El Govern constata que la resolució, aprovada amb 85 vots a favor i 2 abstencions, és una expressió de la llibertat política que el Parlament exerceix en el marc del caràcter democràtic i plural del sistema polític i institucional vigent
 
El Consell Executiu ha analitzat avui la suspensió de la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya acordada el 7 de maig pel ple del Tribunal Constitucional, després d’haver admès a tràmit la impugnació promoguda pel Govern de l’Estat.
 
El Govern de la Generalitat considera que la resolució va ser adoptada pel Parlament de Catalunya en exercici de les seves legítimes potestats com a representant democràticament elegit pel poble de Catalunya i de conformitat amb el procediment parlamentari d’impuls de l’acció política i de govern que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament. L’Executiu vol deixar clar que la Declaració de sobirania és una expressió de la llibertat política que el Parlament exerceix en el marc del caràcter democràtic i plural del sistema polític i institucional vigent.
 
Per tot això el Govern ha acordat oferir el suport i la col·laboració que pugui requerir el Parlament de Catalunya en la defensa jurídica de la resolució.