Agència de l'Habitatge de Catalunya

El Govern aprova una nova línia d'ajuts al lloguer per atendre 11.000 famílies

query_builder   24 maig 2013 12:14

event_note Nota de premsa

El Govern aprova una nova línia d'ajuts al lloguer per atendre 11.000 famílies

La Generalitat ha obert una convocatòria de sol·licituds d’ajuts al pagament del lloguer per a l’any 2013, amb una dotació de 22 M€. Les prestacions seran prioritàries per a persones més grans de 65 anys o amb una discapacitat igual o superior al 65%, entre d’altres col·lectius. La quantia anirà de 20 euros a 200 euros mensuals.
La nova línia d’ajuts del Govern per al pagament del lloguer de l’habitatge té com a objectiu prevenir l’exclusió social residencial. Les prestacions econòmiques seran d’un mínim de 20 euros mensuals a un màxim de 200 euros mensuals, segons els ingressos de la unitat de convivència i el lloc de residència. La prestació s’atorga per un any amb la perspectiva de poder renovar-se fins a quatre anys.
 
El Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que és la gestora dels ajuts, ha volgut donar prioritat als col·lectius més desafavorits per la crisi i, per això, s’han ampliat els grups prioritaris. Es preveu que amb una partida de 22 milions d’euros es pugui atendre unes 11.000 famílies. A aquesta xifra cal afegir unes 7.000 sol·licituds que es renovaran d’antics perceptors. Per tant, aquest any es podran acollir al lloguer just prop de 18.000 persones.
 
El llindar màxim d’ingressos per tenir dret a l’ajut és de l’1,5 vegades l’Índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).
 
Prioritat per a col·lectius més vulnerables
 
A l’hora d’establir els criteris per aquests ajuts, s’han prioritzat els col·lectius amb més risc d’exclusió. Així, es donarà preferència a persones amb una discapacitat igual o superior al 65%; persones més grans de 65 anys; joves entre 22 i 35 anys, amb càrregues familiars; dones víctimes de violència de gènere; famílies monoparentals; famílies nombroses i persones joves extutelades.
 
Ajuts per a 24.700 famílies catalanes
 
Els aquests moments, el Govern posa a disposició de les famílies amb més necessitats econòmiques altres tipus d’ajut. La previsió és poder atendre durant el 2013 un total de 24.700 sol·licituds distribuïdes de la manera següent:
  • 11.000 sol·licituds en la nova convocatòria d’ajuts al lloguer
  • 7.000 sol·licituds per a antics perceptors d’ajuts al lloguer
  • 2.000 sol·licituds d’ajuts d’especial urgència per a persones desnonades
  • 2.000 sol·licituds d’ajuts per al pagament del deute hipotecari o de lloguer
  • 1.600 sol·licituds d’ajuts per a persones que viuen en el parc d’habitatge públic gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
  • 1.100 sol·licituds d’ajuts a la Xarxa d’habitatges d’inclusió, que es destinen a entitats que gestionen pisos amb una funció social
En total, la Generalitat destinarà aquest any 51 M€ a les diferents prestacions per evitar l’exclusió social per motius residencials i complir, així, el compromís de principis d’aquest any del Departament de Territori i Sostenibilitat amb la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social a Catalunya.
 
Més informació sobre els ajuts, al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

1  

Fitxers adjunts

24-05-13 NP AJUTS LLOGUER

24-05-13 NP AJUTS LLOGUER
PDF | 189