Educació

Ensenyament implanta el Programa Intensiu de Millora a l'ESO per a l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge

query_builder   30 maig 2013 18:48

event_note Nota de premsa

Ensenyament implanta el Programa Intensiu de Millora a l'ESO per a l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge

  • Es tracta d’una de les noves mesures per al curs vinent del pla d’Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar, que aquesta tarda s’ha valorat en Comissió al Parlament, després de gairebé un any d’aplicació
  • El SEP ja ha arribat a 92.315 alumnes el mes de març, el curs 2011-2012 se’n van beneficiar 102.695
  • La taxa de graduats en educació secundària obligatòria a Catalunya el curs passat va ser d’un 80,8%, que suposa un increment d’un 2,3% respecte al curs anterior
  • La taxa d’abandonament escolar prematur el 2012 va ser del 24%, un 2% menys que la del curs anterior

 

Ofensiva a favor èxit escolar
El Departament d’Ensenyament implantarà a partir del curs vinent el Programa Intensiu de Millora (PIM), adreçat a l’alumnat que s’incorpora a 1r curs d’ESO amb dificultats generalitzades d’aprenentatge. Es tracta d’una de les noves mesures previstes en els eixos d’actuació del pla d’Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar, que aquesta tarda s’ha valorat en Comissió al Parlament, després de gairebé un any d’aplicació, i que han presentat la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, i el secretari de Polítiques Educatives, Joan Mateo. Durant la presentació també s’han repassat els objectius del pla, en què destaquen una millora en la taxa de graduats en ESO i una disminució en la d’abandonament prematur.
 
Pel que fa als diferents eixos d’actuació, en el d’atenció a la diversitat de l’alumnat i personalització de l’ensenyament, una de les novetats és la implantació el curs vinent del Programa Intensiu de Millora (PIM). És una mesura específica, adreçada a l’alumnat que s’incorpora a 1r curs d’ESO i que presenta dificultats generalitzades d’aprenentatge, que vol millorar i reforçar les competències bàsiques en l’àmbit lingüístic i matemàtic. Aquest reforç es farà de manera general en horari d’assignatures optatives. En aquest sentit, Mateo ha dit que “permetrà fer les matèries en grups reduïts, sense separar-los del grup ni de la dinàmica general de la classe”.  
 
Tal com ha assenyalat la consellera Rigau, en relació al PIM, “si volem que és graduï el 85%, necessitem que ningú quedi al marge. I per això reforcem, intensifiquem l’ús i el domini de les matèries instrumentals”. Ha afegit que l’objectiu del programa és “potenciar i reforçar les instrumentals en el primer cicle de l’ESO, per aconseguir el major nombre de graduats”.
 
El PIM complementa el SEP (Suport Escolar Personalitzat), que es va implantar el curs passat a la primària. En el seu primer any d’implantació, el curs 2011-2012 va aconseguir arribar a 102.695 alumnes i 869 centres, i aquest curs, només fins al 31 de març, ha arribat a 92.315 alumnes i 894 centres.
 
En relació a l’escola inclusiva, tal com ha explicat Mateo, el Departament ha publicat protocols i guies per ajudar al  docent a “donar resposta a les situacions de complexitat que es presenten”. Ha destacat que l’any 2008-2009 teníem un 0,65% d’alumnes escolaritzats en centres especials i que s’ha passat al 0,55: “és un indicador que demostra seguim potenciant que els alumnes en la mesura del possible es mantinguin escolaritzats en una aula de caràcter inclusiu”.
 
Un altre dels eixos és la professionalització de la docència. Segons ha informat Mateo, des de la presentació del pla, un total de 84.053 docents han participat en prop de 4.000 activitats de formació. En formació professional s’han realitzat 408 activitats en què han participat 6.863 professors, i  53 centres d’FP han participat en programes de formació i treball en xarxa.
 
D’entre els objectius plantejats pel pla, s’ha remarcat la taxa de graduats en ESO a Catalunya, que el curs passat va ser d’un 80,8%, que suposa un increment d’un 2,3% respecte al curs anterior, i que té com a  fita que sigui  superior o igual al 85% al final del 2018. Una altra dada positiva ha estat la reducció de la taxa d’abandonament escolar prematur, que el 2012 va ser del 24%, un 2% menys que la del curs anterior i inferior a la de l’estat espanyol, un 24,9%. Tal com ha subratllat Mateo, “hi ha una evolució positiva, s’ha reduït un 9% en 7 anys, si seguim aquesta línia és possible aconseguir un altre 9% i situar-nos en el 14,8%”.
        
Els objectius d’aquest pla, que es va presentar el juny de 2012, són millorar el nivell competencial dels alumnes de primària i ESO, millorar el rendiment acadèmic a l’ESO i aconseguir una taxa de graduats superior o igual al 85 % al final del 2018, reduir la taxa d’abandonament escolar prematur fins al 15 % al final del 2018, millorar el rendiment en les proves PISA i millorar el nivell competencial dels alumnes en llengües estrangeres. Aquest darrer punt s’ha incorporat com a novetat per aconseguir arribar al percentatge d’alumnes que es marquen a nivell europeu.
 
Els eixos d’actuació són la professionalització de la docència, l’atenció a la diversitat de l’alumnat i personalització de l’ensenyament, l’impuls de la lectura, la innovació metodològica i didàctica a les aules, el plurilingüisme, l’autonomia de centre, la professionalització de la direcció, la implicació i compromís de la família, les relacions de la comunitat educativa i l’entorn, i l’absentisme i abandonament escolar.
 
 
30 de maig de 2013

1  

Fitxers adjunts

Ofensiva a favor èxit escolar

Ofensiva a favor èxit escolar
PDF | 660