Salut

31 de maig, Dia Mundial Sense Tabac

query_builder   31 maig 2013 11:38

event_note Nota de premsa

31 de maig, Dia Mundial Sense Tabac

70.000 persones han deixat de fumar en el darrer any amb ajuda de la xarxa pública
 
El tabac és el principal factor de risc de cronicitat
 
Un mort cada hora a Catalunya per malalties relacionades amb el tabac
 
 
El consum de tabac és el principal factor de risc de cronicitat i el causant d’una mort cada hora per malalties relacionades amb la seva addicció. Tanmateix, les dades de què disposem ens indiquen que al voltant de 70.000 persones que han demanat ajuda als diferents nivells de la xarxa pública de Catalunya han deixat de fumar i que les més de 17.000 inspeccions realitzades a locals confirmen que gairebé en la seva totalitat (99%) no es fuma. Com a resultat de totes les mesures, avui més del 90% de la població declara no haver estat gens exposada al fum del tabac durant l’any 2012.
 
 
La prevalença de  fumadors ha baixat
 
Segons dades de l’ESCAc a Catalunya, una quarta part (25,4%) de la població fuma diàriament i un 3,1% ho fa ocasionalment. La proporció de fumadors actuals és del 28,5%, un punt menys que en l’enquesta anterior. La proporció d’exfumadors (21,8%) s’ha incrementat considerablement respecte a l’any 2006 (19,7%).
 
Per sexe, els homes (34,2%) fumen més que les dones (22,9%) a tots els grups d’edat.
 
Per classe social, en els homes s’observa una major prevalença de fumadors en nivells socioeconòmics més baixos, patró que no es reprodueix en les dones.
 
També s’ha observat que els aturats amb més precarietat (sense subsidi) fumen significativament més, tant els homes com les dones, respecte a la resta de gent en edat activa.
 
La tendència en els darrers decennis ha estat de reducció progressiva. Es disposa de dades dels darrers 30 anys per a la població general de 15 a 64 anys. Així entre 1982 i 2012, la prevalença ha baixat un 12,3%  passant del 38% al 33%. En homes ha passat d’un 58,3% a un 38,2% i en dones  ha passat d’un 20% al 1982 a un 32,5% al 2002, per després disminuir  fins al 28,1%.
 
 
 
 
L’exposició al fum del tabac s’ha reduït considerablement
 
 
Arran de la promulgació de la llei 42/2010, el nivell d’exposició al fum ambiental del tabac s’ha reduït considerablement, com demostren alguns estudis observacionals realitzats i la pròpia declaració de les persones. Entre 2006 (abans de la llei) i 2012, la proporció de persones que declaren no està gens exposades al fum ambiental ha passat del 72% al 91,6% (+ 27%) en dies feiners i del 58,7% al 90,5% (+ 54%) en caps de setmana. També ha disminuït en gran mesura la proporció de persones que es declaren exposades en intensitats variables: menys d’una hora/dia, entre una i quatre hores/dia  o mes de 4h/dia) al fum ambiental de tabac, al llarg de la setmana.
 
 
 
Font principal:  A partir de les dades de la Enquesta de Salut de Catalunya – Continuada (ESCAc) corresponents a l’any 2012.  Servei del Pla de Salut, DGPRS, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
 
 
 
 
El consum de tabac continua sent la principal causa de morbi-mortalitat prevenible: causa una mort cada hora 
 
 
Al voltant de 9.500 persones moren cada any a Catalunya per malalties directament atribuïbles al consum de tabac, ja sigui de  forma activa (8.460 morts/any) o passiva,  per exposició al fum ambiental del tabac (entre 700 i 800 morts/any).
 
Es previsible que la nova normativa vigent des de gener 2011, produeixi també un descens en els ingressos per IAM (com es va documentar l’any 2006   i posteriorment tant a la Regió Sanitaria de Barcelona, com a Girona) d’ aproximadament  un 11%. Aquest efectes s’amplien a altres patologies de tipus respiratori  i s’avancen als efectes a mig i llarg termini que es veuran en els propers decennis.
 
 
El tabac és el principal factor de risc de les malalties cròniques, com les cardiovasculars, el càncer o les respiratòries.  El Pla de Prevenció i Atenció a la Cronicitat, dintre del Pla de Salut, té entre els seus fronts d’actuació la prevenció i el control del tabaquisme.
 
 
 
El balanç dels  dos primers anys de la nova legislació mostra un compliment òptim
 
L’any 2012, segon exercici des de l’entrada en vigor de la llei 42/2010 del tabac, el gener de 2011, els serveis territorials de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Agència de Salut Pública de Barcelona han realitzat 17.221 inspeccions de les quals només 940 (un 5,4%) van detectar alguna incorrecció.
 
En el 99,9% dels locals no s’observava a cap persona fumant. En aquest mateix període s’han rebut 152 denúncies, un 32% menys que l’any anterior. S’han incoat 126 expedients que, de moment, s’han resolt amb sancions en 114 casos. La quantia de les sancions va des de 30 € fins a 3.000 €.   [Taula 1]
 
Es calcula que la nova llei ja està contribuint a evitar entre 700 i 800 morts per tabaquisme passiu que es produeixen cada any a Catalunya. L’exposició al fum ambiental del tabac (FAT) provoca en la població adulta, càncer, malalties cardiovasculars i diversos problemes del sistema respiratori. En els infants, l’exposició involuntària al FAT genera problemes respiratoris i otorinolaringològics i augmenta el risc de l’anomenada síndrome de la mort sobtada de l’infant.
 
Salut té una pagina una pàgina habilitada amb Informació sobre la normativa vigent
 
 
Taula 1. Activitat inspectora i sancionadora. Catalunya, 2006 - 2012
 
 
 
Gener ‘06 Des’12
2006
2007
2008
2009
2010
 
2011
2012
Denúncies
3.024
276
623
517
558
433
 
465
152
Inspeccions
113.034
9.966
11.380
11.238
19.696
18.634
 
24.899
17.221
Inspeccions incorrectes
10.204
1.531
1.861
1.483
1.696
789
 
1.904
940
Expedients incoats
855
78
177
195
82
101
 
96
126
Expedients amb sanció
580
21
118
135
76
76
 
43
114
 
Font: ASPCAT (Serveis Regionals i ASPB), 2013
 
 
L’ajuda per deixar de fumar
 
A Catalunya, la xarxa assistencial amb els seus diferents nivells (atenció primària, embaràs, infància, hospitals, farmàcies, línia telefònica de CatSalut Respon, unitats especialitzades, dispositius de salut mental) està implicada en la ajuda  a deixar de fumar. 
 
 
Segons dades de desembre de 2012, 55.490 persones, que han estat visitades a l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut,  han deixat de fumar el darrer any. Un total de 5.814 persones han estat ateses per deixar de fumar  en els dispositius de la Xarxa d’Hospitals sense Fum i al voltant de 2.000 persones han estat visitades i tractades a la xarxa de 24 unitats especialitzades, la majoria de les quals formen part de la xarxa d’atenció a les drogodependències, que inclouen en la seva atenció l’ajuda a deixar de fumar. Tenint en compte  les persones ateses per altres entitats i altres nivells assistencials, estimem que al voltant de 70.000 persones haurien deixat de fumar a Catalunya en el darrer any.
 
El programa Infància sense fum, pioner a l’Estat, ha format fins l’abril 2013, a 507 professionals de l’àmbit de la pediatria i la infermeria. La formació s’ha fet mitjançant un mòdul on-line amb simulació i resolució autodirigida de casos, que va ser prèviament avaluat. En la prova pilot realitzada, es van obtenir millores significatives tant en els professionals  (que van doblar la freqüència del que intervenien amb els pares) com en els  progenitors que fumen (que es va relacionar amb una menor exposició dels infants al domicili).
 
 
 
«Prohibició total a qualsevol forma de publicitat o patrocini  del tabac», lema de l’OMS
 
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha escollit «Prohibició total a qualsevol forma de publicitat o patrocini  del tabac», com a lema del Dia Mundial sense Tabac, d’avui divendres 31 de maig de 2013.
 
L’evidència mostra que prohibir completament la publicitat condueix a reduir el nombre de persones joves que s’inicien i continuen fumat. Per ajudar a reduir el consum de tabac i prohibir la publicitat, promoció i patrocini complerts el que funciona es contrarestar:
  • L’engany i la naturalesa enganyosa de campanyes de màrqueting de tabac.
  • L'exposició inevitable dels joves al màrqueting de tabac.
  • El fracàs de la indústria del tabac per una autoregulació que sigui més eficaç.
  • I la ineficàcia de prohibicions parcials.
 
L'OMS va posar en marxa el Dia Mundial sense Tabac amb la intenció de contribuir a protegir les generacions presents i futures, no només contra les conseqüències devastadores per a la salut que té sinó també contra els problemes socials, ambientals i econòmics que provoca el consum del tabac i l'exposició al seu fum ambiental
 
En moments de forta pressió per part de la indústria del tabac, cal denunciar i contrarestar els intents de la indústria tabaquera per debilitar el Conveni marc per al control del tabaquisme (CMCT) arreu del món. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va escollir «la interferència de la indústria del tabac», com a tema del Dia Mundial sense Tabac, de l’any passat. Malauradament, és plenament vigent, en aquests moments, i especialment en el nostre entorn, en què un debat promogut per interessos particulars pot afectar seriosament els avenços obtinguts en termes de salut pública global,
 
31  de maig de 2013
 

1  

Fitxers adjunts

Dia Mundial sense tabac

Dia Mundial sense tabac
PDF | 1620