Territori

govern

El Departament de TES impulsa un pla d'actuacions per a reduir els accidents provocats per animals a la xarxa viària

query_builder   3 juny 2013 11:15

event_note Nota de premsa

El Departament de TES impulsa un pla d'actuacions per a reduir els accidents provocats per animals a la xarxa viària

  • El director general d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, Xavier Flores, ha presentat avui els resultats d’un estudi d’accidentalitat provocada per animals en llibertat a la xarxa viària, alhora que ha anunciat un pla de mesures per a reduir aquest tipus d’accidents i, millorar, així, la seguretat viària. A Catalunya es produeixen anualment un miler d’accidents d’aquest tipus, un 50% provocats per porcs senglars.
Senyalització animals llibertat
El director general d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, Xavier Flores, exposa avui a consells comarcals, ajuntaments i altres administracions, societats de caçadors i associacions de conductors els resultats d’un estudi sobre accidentalitat provocada per animals en llibertat a les carreteres catalanes (2007-2011). A partir d’aquesta anàlisi, s’han pogut detectar els punts de la xarxa més sensibles i elaborar un pla d’actuacions per reduir aquest tipus d’accidents a la xarxa de carreteres de la Generalitat, que també s’ha presentat avui.
 
Cada any, es produeixen a Catalunya una mitjana de 1.200 accidents provocats per animals, dels quals, un 55% aproximadament corresponen a ungulats (porcs senglars i cèrvids). El cas més habitual és el d’un xoc contra un porc senglar, en una carretera secundària (de calçada única), que es produeix sobretot al vespre i durant la tardor.
 
La gran majoria d’aquests accidents (el 92%) no provoca víctimes personals i quan causa ferits, el 95% són lleus. Amb tot, atès el volum d’accidents que es registra anualment, el cost social i econòmic que comporten i l’increment que s’ha produït –un 40% des de 2007– la Generalitat s’ha marcat com objectiu reduir aquesta accidentalitat.
 
Pla d’actuacions
 
L’estudi ha permès identificar i prioritzar els trams on desenvolupar les actuacions a la xarxa de carreteres de la Generalitat per a reduir l’accidentalitat provocada per animals i millorar, així, la seguretat viària, tot tenint en compte els factors següents: nombre d’accidents que s’hi han registrat durant els últims anys, freqüència i gravetat. S’han analitzat aquests punts sobre el terreny, per tal d’establir quina és la mesura més adient en cada cas –traçat, característiques i estat de la via, trànsit que registra, accidentalitat– també tenint en compte els resultats d’experiències anteriors.
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat preveu incidir de manera progressiva en els pròxims mesos en 143 de trams arreu de la xarxa de la seva titularitat, en el marc de les actuacions que du a terme de conservació i manteniment. Les mesures incloses en el pla, algunes de les quals ja s’han començat a aplicar, consisteixen en:
 
  • Tancament perimetral. Consisteix en la instal·lació de tancaments perimetrals que impedeixin als animals accedir a la carretera i que els condueixi cap alguna estructura que els permeti creuar la via (túnel, pas de fauna, viaducte, etc). Cal tenir en compte que aquest sistema només és viable en les carreteres que tenen accessos segregats  --principalment, autovies i autopistes.
  • Senyalització vertical advertidora del risc de presència de fauna. El més adient és que incorpori la indicació de longitud del tram de risc i que s’implanti en els punts on és més necessari, ja que una col·locació indiscriminada pot disminuir la seva perceptibilitat per part del conductor i, per tant, la seva efectivitat.
  • Senyalització advertidora reforçada. Correspon a un senyal d’advertiment sobre plafó reflectant que també incorpora la recomanació de circular a una velocitat reduïda i que pot ser aplicada segons la temporada de major risc, en aquells trams on la problemàtica és més greu i altres mesures no han resultat suficientment efectives.
  • Gestió dels marges de la via. Consisteix en mantenir la zona propera als marges de la carretera neta d’elements que entorpeixin la visibilitat dels conductors i que puguin servir de refugi als animals. Aquesta mesura es planteja en la temporada de major risc.
  • Campanyes informatives. Elaboració de material informatiu sobre la diversitat de fauna salvatge i del risc d’irrupció d’animals a les carreteres, recomanacions per als conductors, significat de la senyalització, entre d’altres.

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 122

Resum estudi accidentalitat i pla mesures

Resum estudi accidentalitat i pla mesures
PDF | 1414