Direcció General de Comunicació

govern

El Govern encarrega un dictamen al CGE per la possible invasió competencial de la Llei de costes

query_builder   11 juny 2013 13:31

event_note Nota de premsa

El Govern encarrega un dictamen al CGE per la possible invasió competencial de la Llei de costes

 
  • El dictamen, previ a la possible interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat, se centrarà en dos àmbits: l’ordenació del territori i la gestió dels ports que no són d’interès general
 
El Govern ha aprovat avui sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen sobre la possible invasió de competències de la nova Llei de costes aprovada pel Govern espanyol. Aquest dictamen és previ a la interposició d’un possible recurs d’inconstitucionalitat per diversos apartats de l’article 1 i per tres disposicions addicionals.
 
El primer bloc que analitzarà el Consell de Garanties Estatutàries fa referència als preceptes següents relacionats amb l’ordenació del territori:
 
-       La Llei preveu la delimitació estatal dels trams urbans i naturals de les platges, així com els seus usos turístics.
 
-       La determinació de la superfície màxima de béns de domini públic portuari que es poden destinar a comerç i restauració també es reserva a l’Estat.
 
-       La nova Llei habilita el delegat del Govern espanyol per suspendre acords municipals que afectin la integritat del domini públic costaner.
 
-       Regulació transitòria de la servitud de protecció de 20 metres en nuclis assimilats a sòl urbà, en lloc dels 100 metres que s’aplicava fins ara.
 
El dictamen també abastarà un segon bloc de preceptes modificats per la Llei de costes relacionats amb competències assumides per la Generalitat pel que fa a ports que no es consideren d’interès general:
 
-       La durada màxima de les concessions en aquests ports es limita a la que l’Estat determini sobre domini públic portuari en ports d’interès general.
 
-       En el cas dels ports adscrits a una comunitat autònoma, la comunitat es considera substituta del contribuent als afectes de l’IBI, sense que es pugui repercutir aquest deute tributari.
 
-       Preveu una nova regulació del cànon per ocupació del domini públic marítim terrestre, que pot fer inviable la potestat tributària i tarifària de la Generalitat sobre els ports que són de la seva pròpia competència.
 
-       La nova Llei regula les urbanitzacions maritimoterrestres, tot i tenir consideració d’infraestructures de caràcter portuari.
 
-       Es reserva a l’Estat l’aprovació dels plans que hauran d’elaborar les comunitats autònomes per adaptar el domini públic marítim terrestre que tenen adscrit a les incidències del canvi climàtic.
 
-       S’estableixen els termes de les pròrrogues de les concessions de ports que no són d’interès general.
 
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia