Educació

El sistema continua millorant

Les noves proves de sisè posen de manifest la continuada reducció de les franges baixes en la majoria dels casos i l'assumpció de nous nivells de dificultat

query_builder   14 juny 2013 14:19

event_note Nota de premsa

El sistema continua millorant

Les noves proves de sisè posen de manifest la continuada reducció de les franges baixes en la majoria dels casos i l'assumpció de nous nivells de dificultat


  • Així ho ha explicat la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, avui al matí durant la presentació dels resultats de les proves de sisè de primària
  • “S’han dissenyat les proves amb un grau de dificultat de mitjana de set punts més”
  • “Tot i que hi ha hagut una millora en els resultats  respecte l’any passat, queda clar que en aquesta segona fase del pla de lectura hem de començar a fer l’abordatge de l’escriptura”
  •  “Si volem un 85% de graduats en secundària hem d’incidir en primària perquè no es cronifiquin a secundària”
  • “La dificultat de la prova, que ha estat més alta, no ha incrementat el diferencial de puntuació de la pública i la privada”.
  • “No només hem de poder mantenir la immersió com a model sinó que hem de fer un esforç suplementari”
Foto petita
La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, ha explicat avui al matí en roda de premsa que el sistema continua millorant i que els resultats en les noves proves d’avaluació de sisè de primària posen de manifest la continuada reducció de les franges baixes en la majoria dels casos i l’assumpció de nous nivells de dificultat. Així, ha afirmat que “comparant les franges baixes hem millorat perquè s’han reduït en la majoria dels casos” i que “en la franja més baixa l’objectiu és no sobrepassar el 15% marcat en el pla d’Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar: en català i castellà el complim, en matemàtiques també, en anglès i francès hem de millorar”.
 
Respecte als resultats de l’alumnat en llengua estrangera en la franja baixa, que han superat el 15%, han estat un 19% en anglesa i un 17,2% en francesa. La titular d’Ensenyament ha aclarit que, “tot i que la mitjana en llengua anglesa és bona perquè sobrepassa els 70 punts perquè té franges altes, ens continua preocupant que sobrepassi la franja baixa”. Hem de fer una acció més directa en els centres que estan per sobre dels 15”. Ha afegit però que “el sistema permet que l’alumne bo avanci sistemàticament, estem avançant  en la personalització del llenguatge”.
 
L’alumnat ha mantingut el bon nivell en els resultats, malgrat l’increment en la dificultat de la prova i en l’exigència. La puntuació mitjana obtinguda per l’alumnat, en relació a les competències i continguts bàsics que s’han avaluat, ha estat de 71,1 en llengua catalana, de 73 en llengua castellana, de 76,3 en matemàtiques, de 73 en llengua anglesa i de 72 en llengua francesa. Es considera que el sistema manté un nivell correcte a partir dels 70 punts. Rigau ha destacat que “l’objectiu final és tenir un nombre de graduats adequats als objectius d’Europa: si volem un 85% de graduats en secundària hem d’incidir en primària perquè no es cronifiquin a secundària”.
 
Pel que fa a la franja alta, se superen els objectius per al 2018, en què es vol aconseguir que en el nivell alt s’hi trobi més del 15% de l’alumnat. En llengua catalana hi ha un 23,8% de l’alumnat, en llengua castellana un 24,4%, en matemàtiques un 25,2%, en llengua anglesa un 24,7% i un 24,5% en francesa.
 
La titular d’Ensenyament ha declarat que “nosaltres aspirem a estar com a mínim en el set, ara una persona ha de repetir al setembre si no està en el cinc”. En aquest aspecte, la consellera ha dit que “Catalunya, comparat amb la resta, té el nombre de repetidors molt baix i la repetició no et solventa l’èxit escolar, per això fem el SEP –Suport Escolar Personalitzat- i el PIM- Programa Intensiu de Millora-, perquè les dades de la repetició no ens acaben de convèncer”.
 
Tal com es pot veure en el quadre de distribució de l’alumnat, els coneixements en llengua catalana i llengua castellana tenen un comportament similar perquè parteixen d’una mateixa arrel i metodologia d’estudi. En aquest sentit, Rigau ha explicat que “la distribució en català i castellà tenen comportament i dispersió semblant. Podríem veure com a castellà la part de la dreta està més poblada que la del català, quan elevem el nivell, la part més poblada està en castellà i vol dir que el domini en castellà està garantit”.  També ha subratllat que, en l’expressió escrita de llengua catalana, “tot i que hi ha hagut una millora dels resultats respecte l’any passat, queda clar que en aquesta segona fase del pla de lectura hem de començar a fer l’abordatge de l’escriptura“.
 
Més dificultat i nous ítems
Segons ha afirmat la titular d’Ensenyament, “s’han dissenyat les proves amb un grau de dificultat de mitjana de set punts més”. Així, “s’hi han incorporat noves dimensions, noves exigències, hem elevat el grau de dificultat, i alhora acompanyem de més informació a les famílies perquè puguin conèixer amb més detall la situació acadèmica del seu fill”, ha dit. Una de les principals novetats ha estat la incorporació d’una prova d’expressió escrita en llengua estrangera, que fins ara es centrava en l’avaluació de la modalitat oral. Segons ha destacat la consellera Rigau “fins ara era més propi de secundària, es tracta de donar aquest caràcter pont a sisè per tenir més èxit a l’ESO”.
 
També s’han incorporat nous ítems en la competència lingüística i en la matemàtica. Concretament, en la comprensió lectora de les proves de llengua catalana, llengua castellana i aranès també s’hi s’ha tingut en compte la reflexió i la valoració de la informació. I, en la matemàtica, com a novetats s’hi han afegit el fet de cercar i justificar les propietats dels nombres en l’apartat de numeració i càlcul; el disseny de gràfics en el corresponent a espai, mesura i representació gràfica de dades; i la realització d’activitats amb equivalències i percentatges en el de relacions i canvi.
 
Una altra a novetat ha estat el canvi en el nombre de nivells d’avaluació de cadascuna de les competències. Mentre que en edicions anteriors els nivells es distingien entre alt, mitjà i baix, enguany són alt, mitjà-alt, mitjà-baix i baix, els mateixos que s’utilitzen en la prova d’avaluació de 4t d’ESO. Aquesta nova distribució, que s’empra en les proves internacionals PISA, permet graduar millor quin és l’assoliment de la competència de cada alumne, i conèixer més a fons on està situat l’alumnat respecte el grau de domini de cadascuna de les matèries.
 
En relació a les diferències entre nois i noies, Rigau ha explicat que “es redueixen les diferències en llengua catalana. Els nois es comprometen més en els estudis en àrees de desavantatge i a l’inrevés. Els nois en llengua catalana la mitjana ratlla els 70 amb el grau de dificultat”. Ha afegit que “el nostre objectiu és que el rendiment sigui anàleg perquè tenir més aptitud en una  matèria no vol dir que puguis tenir els mateixos resultats, sinó que has de treballar més aquella matèria”.
 
Un altre aspecte que ha destacat Rigau és que “la dificultat de la prova, que ha estat més alta, no ha incrementat el diferencial de puntuació de la pública i la privada”. Ha remarcat que no s’ha incrementat el diferencial de puntuació i que “a la pública el rendiment d’alumnes amb més capacitat s’ha mantingut anàleg al de la privada”. En matemàtiques, ha explicat Rigau, “és on la diferència entre la titularitat pública i la privada és menor. És on tenim els resultats per franja més aproximats. Les diferències socioculturals afecten més al llenguatge que a les matemàtiques i a les ciències”.
 
Durant la presentació, la consellera d’Ensenyament ha assenyalat que hi ha “un comportament singular en les zones de complexitat més alta: els resultats de català estan per sota del castellà”. Ha concretat que, “en elevar la dificultat, l’alumnat de zones de complexitat social alta ha tingut més bons resultats en castellà que en català”. Ha conclòs que “això vol dir que no només hem de poder mantenir la immersió com a  model sinó que hem de fer un esforç suplementari” amb l’objectiu que no “empobrim el llenguatge”.
 
En aquesta prova s’ha avaluat el grau d’assoliment de les competències i els continguts bàsics en llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera i matemàtiques en acabar l’etapa obligatòria. Aquest curs, dels 71.117 alumnes matriculats a sisè de primària, un 6,2% no s’han inclòs en els resultats atès les seves necessitats educatives –alumnat nouvingut i alumnat amb necessitats educatives especials-. Tots els centres que imparteixen ensenyaments de primària, un total de 2.156,  van realitzar la prova els dies 7 i 8 de maig, dels quals 1.562 eren públics, 573 concertats i 21 privats.
 
Novetats en els informes
Pel que fa a l’informe que rebran els centres a partir del proper dilluns, s’hi incorporarà la nova distribució en quatre nivells d’avaluació, que permetrà oferir una informació més precisa del grau de coneixement de l’alumnat. També recollirà el l’alumnat exempt i el que ha seguit un procés de correcció interna.
 
En el que rebran les famílies s’hi incorporarà la nova distribució dels nivells d’avaluació i s’hi compararà l’assoliment de l’alumne amb l’alumnat de Catalunya. A més, reflectirà la valoració de l’expressió escrita en llengua estrangera així com les noves habilitats avaluades en les diferents competències. L’objectiu és disposar de dades més concretes per tal d’orientar l’alumnat en els processos de millora. La titular d’Ensenyament ha assenyalat que “ara de cada nen es tindrà la situació en relació a mitja de Catalunya perquè pretenem la millora global del sistema, que no comporta només fer créixer la banda alta i crear un model selectiu, sinó créixer de manera conjunta donant valor a cadascuna de les franges”.
 
Qüestionari a l’alumnat
Per primer cop en aquestes proves s’ha realitzat un qüestionari de context a l’alumnat, que ja es va utilitzar en les proves d’avaluació de quart d’ESO d’enguany. Les proves més difícils segons la percepció de l’alumnat han estat la de llengua anglesa –un 10,5% la va considerar molt difícil i un 30,8 difícil- i la de matemàtiques - un 6% molt difícil i un 32,8 difícil-.
 
14 de juny de 2013

3  

Fitxers adjunts

Vídeo

Vídeo
FLV | 11592

Dossier

Dossier
PDF | 2052

Fotografia

Fotografia
JPG | 4005