Justícia

El Departament de Justícia i el Col·legi de Notaris de Catalunya signen un conveni per a la consulta de dades notarials de forma electrònica

query_builder   17 juny 2013 13:59

event_note Nota de premsa

El Departament de Justícia i el Col·legi de Notaris de Catalunya signen un conveni per a la consulta de dades notarials de forma electrònica

Imatge signatura

 

  • La signatura del Conveni permetrà al Protectorat l’accés a les operacions jurídiques de les fundacions catalanes davant de notari a tot l’Estat i alhora farà possible que els notaris puguin comprovar la validesa dels càrrecs dels gestors de les fundacions i associacions catalanes
 
 
El conseller de Justícia, Germà Gordó, i el degà president del Col·legi de Notaris de Catalunya, Joan Carles Ollé, han signat avui un Conveni de col·laboració entre les dues institucions per impulsar el desenvolupament i la implementació d’un sistema d’interoperabilitat dels sistemes d’informació.
 
El conseller Gordó ha celebrat la signatura d’aquest acord “perquè contribuirà directament a una major transparència en el dia a dia de les fundacions i alhora a una millor circulació de la informació que farà possible una gestió més eficient i eficaç per a tothom”. I, al mateix temps, ha afegit que “signatures com aquesta posen de manifest la importància del treball conjunt entre Administració pública i col·legis professionals, més necessari que mai a dia d’avui”.
 
Joan Carles Ollé, degà del Col·legi de Notaris, ha afirmat que “aquest és un pas més en la línia d’estreta col·laboració amb el Departament de Justícia, que està fent possible que avancem en molt diversos terrenys. En aquest cas, aquest Conveni, que ens permetrà  l’accés al Registre d’Associacions i Fundacions, agilitarà tota l’activitat generada en aquest àmbit, no tan sols facilitant els procediments entre ambdues institucions sinó, sobretot i fonamentalment, en benefici dels ciutadans de Catalunya”.
 
La signatura del Conveni permetrà que el Protectorat de fundacions de la Generalitat tingui accés a totes les operacions jurídiques que portin a terme les fundacions catalanes davant de qualsevol notari a tot l’Estat. I, de la mateixa manera, farà possible que els notaris puguin comprovar la validesa dels càrrecs dels gestors de les fundacions i associacions catalanes.
 
Tanmateix, aquest Conveni possibilitarà que els notaris, des de les seves competències, tinguin accés electrònic a les dades que figuren inscrites als registres d’associacions i fundacions, necessàries per atorgar i elevar a públics actes i negocis d’aquestes entitats, i també la possibilitat, en cas de ser autoritzats pels interessats, de tramitar en el seu nom els procediments d’inscripció davant la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (DGDEJ) del Departament de Justícia.
 
Alhora, la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques rebrà electrònicament les escriptures públiques que han atorgat els notaris i que contenen actes inscriptibles en els seus registres o actes que el Protectorat necessita conèixer per a l’exercici de les seves competències. Les dades de les escriptures lliurades permetran al Departament agilitar la tramitació de les inscripcions en els registres corresponents i la publicitat de les dades registrals.
 
Així, el Departament de Justícia donarà accés electrònic a les dades registrals d’associacions i fundacions. Per la seva part, el Col·legi de Notaris de Catalunya tramitarà electrònicament a la DGDEJ, per exemple, dades estructurades de les escriptures públiques, còpies electròniques de documents públics, els estatuts de les entitats i còpies electròniques d’escriptures públiques d’operacions patrimonials que realitzin les fundacions inscrites al Registre.
 
Les dues parts es comprometen a establir el context tècnic de connectivitat, a garantir el funcionament dels sistemes i la seguretat en l’accés a les dades. Els notaris s’hauran d’identificar a través d’un certificat digital i en cap cas no podran accedir a les dades si no hi han estat autoritzats prèviament. El Departament de Justícia controlarà l’accés, la confidencialitat, la integritat i la traçabilitat de les dades, entre altres qüestions.
 
La Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús de mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, estableix el principi de cooperació i col·laboració institucional per crear, dissenyar, implementar i desenvolupar aplicacions, procediments i instruments per facilitar l’ús de mitjans electrònics, realitzant un treball en comú, compartint estratègies i generant solucions organitzatives i tecnològiques comunes, i el Departament de Justícia aposta per la incorporació de mitjans electrònics en les relacions amb els ciutadans i altres organismes com a eina de millora d’accessibilitat, transparència, eficiència, eficàcia i qualitat de prestació de serveis.

1  

Fitxers adjunts

Imatge de la signatura

Imatge de la signatura
JPG | 449