El Govern atorga els ajuts a centres concertats que tenen alumnes amb situació econòmica desfavorida
El Govern ha aprovat avui atorgar subvencions als centres concertats per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques amb situació socioeconòmica desafavorida per a la realització d’activitats complementàries del curs 2012-2013, per un pressupost de 3.757.923 euros. Es tracta dels centres que superen els 300.000 euros de subvenció.

En total seran 27 els centres educatius d’arreu del país que rebran aquesta subvenció per un valor total de 5.997.942 euros. D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, l’Administració educativa aporta recursos addicionals als centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya en funció, entre d’altres, de les característiques socioeconòmiques de la zona, i la tipologia de les famílies dels alumnes que atén el centre.

El Govern cedirà una finca al Conselh Generau d’Aran per ubicar-hi la nova planta de transvasament de residus
El Govern ha autoritzat avui l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), del Departament de Territori i Sostenibilitat, a cedir gratuïtament al Conselh Generau d'Aran el domini d’una finca rústica al terme de Vielha-Mijaran, d’uns 9.300 metres quadrats de superfície, per ubicar-hi instal•lacions ambientals per a la gestió de residus. Es tracta dels terrenys on s’hi s’havia ubicat l’antiga incineradora i que ara hauran d’acollir la nova planta de transvasament de residus de la Val d’Aran.

El destí per a aquesta finalitat ha de ser mantingut durant un termini de trenta anys. L'incompliment d'aquesta afecció temporal comportarà la resolució de la cessió i els béns hauran de revertir a l’ARC.

El Govern avançarà els ajuts directes europeus del 2013 a les explotacions agràries
El Govern de la Generalitat i el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) cofinançaran els treballs de control assistit per teledetecció de les superfícies agrícoles que reben ajuts comunitaris inclosos en la sol·licitud única. El Consell Executiu ha donat llum verd al conveni de col•laboració entre el FEGA i el Govern de la Generalitat per a aquest 2013. En total es controlaran 40.000 hectàrees de terreny.

El reglament europeu que estableix el marc de la Política Agrària Comuna (PAC) obliga a realitzar controls sobre el terreny d’un percentatge de les superfícies per a les quals s’han sol·licitats determinats ajuts. El control per teledetecció és un mètode de control de superfícies mitjançant tècniques d’anàlisi d’imatges obtingudes per satèl·lit. Permet realitzar controls sobre una mostra àmplia d’expedients en un període de temps reduït i estalviar tràmits a l’administrat, donant sempre compliment a tots els requeriments de la normativa comunitària. En un context socioeconòmic com l’actual es fa més necessari que mai la utilització de metodologies com el control per teledetecció o el control per imatge, basades en mecanismes i procediments que permeten simplificar tasques, augmentar l’eficiència dels recursos i la productivitat, alhora que redueixen els costos materials. L’experiència dels darrers anys permet assegurar que millora l’eficiència dels controls al mateix temps que contribueix a legitimar la percepció dels ajuts de la PAC al sector agrari.

La utilització de la teledetecció permetrà que el Govern pugui garantir l’avançament dels pagaments dels ajuts de la campanya 2013, un cop disposi de l’autorització de Brussel·les. Aquest fet suposarà un ingrés de més de 100 milions d’euros, que donarà liquiditat al sector agrari català.

El Govern dóna suport al Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya i a FiraTàrrega
El Govern ha aprovat destinar 480.000 euros per a l’organització de la 33a edició de FiraTàrrega i 460.000 euros a la 46a edició del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.

FiraTàrrega és el principal aparador i focus d’internacionalització de les arts escèniques de carrer a Catalunya i té l’objectiu d’esdevenir el mercat més important del sud d’Europa en el seu àmbit. Entre els objectius estratègics fixats pel Departament de Cultura per donar suport a aquesta fira destaquen: programar un mínim de 40 companyies, de les quals almenys la meitat han de ser catalanes; realitzar un mínim de tres residències o coproduccions d’espectacles de carrer, i potenciar La Llotja com a espai específic de contractació i de reunió dels professionals. La propera edició de la fira tindrà lloc del 5 al 8 de setembre.

El Consell d’Administració de FiraTàrrega està integrat per l'Ajuntament de Tàrrega, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida i el Ministeri de Cultura.

Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya és l’esdeveniment cinematogràfic més important i de major projecció del país i té com a objectiu convertir-se en un dels referents del cinema fantàstic arreu del món. Es considera estratègic el suport a aquest festival per situar Catalunya en el circuit internacional de festivals de cinema. La 46a edició del festival es farà de l’11 al 20 d’octubre.

L’organització del festival correspon a una fundació integrada per representants de l’Ajuntament de Sitges, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i d’altres institucions, com també de diverses associacions i empreses públiques i privades.

Concessió definitiva de ràdio municipal a l'Ajuntament de Cunit
El Govern ha acordat atorgar a l'Ajuntament de Cunit la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència.
L'Ajuntament de Cubelles ja disposava des de 2007 de la concessió provisional d'una emissora de freqüència modulada de tipus municipal. Després de l'aprovació del projecte tècnic de l'emissora i de la inspecció tècnica de les instal•lacions, el Govern ha procedit a l'atorgament definitiu de la concessió a la ràdio municipal.