Direcció General de Comunicació

Entra en vigor la certificació d'eficiència energètica d'edificis

Entra en vigor la certificació d'eficiència energètica d'edificis

query_builder   24 juny 2013 08:00

event_note Nota de premsa

Entra en vigor la certificació d'eficiència energètica d'edificis

  • Des de l’1 de juny és obligatori disposar de certificat energètic per a edificis o habitatges que es venguin o es lloguin i per edificis de més de 500 m2
  • La nova certificació serveix per oferir opcions a l’usuari de com millorar l’eficiència energètica dels  habitatges

El dia 1 de juny de 2013 va entrar en vigor el Reial Decret 235/2013 relatiu al procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.  La nova normativa estableix que a partir d’aquesta data  serà obligatori disposar del certificat energètic per a edificis o habitatges que es venguin o es lloguin, i per a edificis públics de més de 500 m2.

 

L’Institut Català d’Energia (ICAEN) és l’òrgan competent a Catalunya per a aplicar aquesta certificació, i com a tal, té la responsabilitat d’habilitar el Registre de Certificats d’Eficiència Energètica.

 

Més del 60% dels habitatges de Catalunya són anteriors a 1980; en aquella època no era obligatori incorporar aïllament tèrmic als edificis. Es tracta doncs, d’un extens parc d’habitatges on realitzar rehabilitacions amb criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat que permetria estalviar energia (estalvi econòmic) i millorar el confort dels usuaris.

 

En aquest sentit, el certificat d’eficiència energètica d’edificis ajudarà als usuaris a tenir en compte el seu consum energètic. Permetrà conèixer una informació que fins ara no tenen sobre com millorar l’eficiència energètica dels seus habitatges. Aquestes recomanacions no són obligatòries però ajuden a estalviar energia i diners.

Des de l’1 de juny l’ICAEN ja s’ha tramitat al voltant de 5.000 certificats d’eficiència energètica i s’han emès les corresponents etiquetes de certificació energètica.

Descripció del procés de certificació

a) Qualificació: és el procediment tècnic de càlcul per a determinar el comportament energètic de l’edifici o part d’edifici i les possibles millores energètiques mitjançant qualsevol de les eines considerades com a documents reconeguts pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme per a la certificació energètica d'edificis existents (CE3, CE3X i Calener). La qualificació energètica ha d'estar realitzada per un tècnic competent.
La qualificació energètica classifica els habitatges de la A a la G en funció de la seva eficiència energètica (mínim consum amb el màxim confort i de manera racional), on la A correspon a l’habitatge més eficient i la lletra G a la menys eficient (similar a l’etiqueta d’eficiència energètica d’electrodomèstics).
Al finalitzar el procés de qualificació energètica es genera un informe que inclou les recomanacions de millora que estableix el Reial Decret. Aquest informe no es considera un certificat d’eficiència energètica vàlid si no té l’aprovació de l’ICAEN, que és qui emet l’etiqueta energètica corresponent.

 

b) Certificació: És el tràmit administratiu pel qual s’atorga una qualificació energètica a un edifici mitjançant el certificat, l‘etiqueta d’eficiència energètica i la inscripció al Registre de certificats d’eficiència energètica d’edificis de Catalunya que gestiona l’ICAEN.

 

c) Obtenció de l'etiqueta d'eficiència energètica: Un cop revisada i validada la documentació presentada,  l’ICAEN envia l’etiqueta d’eficiència energètica al propietari de l’edifici amb validesa de 10 anys des de la seva data d’emissió.

Quins edificis tenen l'obligació de tenir un certificat d'eficiència energètica?
-    Els edificis de nova construcció.
-    Els edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari. S'entén per part d’un edifici la unitat, planta, habitatge o apartament en un edifici o locals destinats a ús independent o de titularitat jurídica diferent, dissenyats o modificats per a la seva utilització independent.
-    Els edificis o parts d’edificis existents en els què una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment  pel públic.
 
Queden exclosos:
-    Edificis i monuments protegits oficialment per formar part d’un entorn declarat o pel seu particular valor arquitectònic o històric.
-    Edificis o unitats d’edificis utilitzats exclusivament com a llocs de culte i per a activitats religioses.
-    Construccions provisionals amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys.
-    Edificis industrials i agrícoles, a la part destinada a tallers, processos industrials i agrícoles no residencials.
-    Edificis o unitats d’edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m².
-    Edificis que es comprin per a reformes importants o per al seu enderroc.
-    Edificis o parts d’edificis existents d’habitatges amb un ús inferior a quatre mesos en un any, o bé durant un temps limitat a l’any i amb un consum previst d’energia inferior al 25% del que resultaria de la seva utilització durant tot l’any.

Tota la informació sobre certificació d’eficiència energètica d’edificis es troba al web de l’ICAEN www.gencat.cat/icaen i al compte de Twitter @energiacat.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia