Salut

L'hospital de Viladecans continuarà mantenint la seva activitat i funció per a la seva població de referència

query_builder   26 juny 2013 12:07

event_note Nota de premsa

L'hospital de Viladecans continuarà mantenint la seva activitat i funció per a la seva població de referència

La reordenació assistencial al Baix Llobregat consolida el paper de l’hospital de Viladecans com a hospital general bàsic pels municipis de Viladecans, Castelldefels, Gavà, Sant Climent de Llobregat i Begues
La reordenació de l’atenció sanitària del Baix Llobregat Centre-Litoral i l’Hospitalet de Llobregat s’emmarca en el Pla de salut de Catalunya 2011- 2015, instrument estratègic del Departament de Salut per a la transformació del model d’assistència sanitària, que posa com a nucli del sistema un ciutadà més protagonista i que persegueix una atenció sanitària més integrada, de màxima qualitat i sostenible.
 
Per tal d’aplicar i fer operatives les línies d’actuació del Pla de salut a nivell de Catalunya s’impulsen les reordenacions assistencials territorials entre les quals hi ha la del Baix Llobregat Centre-Litoral i l’Hospitalet de Llobregat.
 
El Sector Sanitari Baix Llobregat Centre-Litoral i l’Hospitalet de Llobregat atén una població de referència de 940.869 habitants; compta amb 42 àrees bàsiques de salut (ABS) que presten atenció primària i comunitària i, pel que fa a l’atenció especialitzada, concentra 5 hospitals generals: l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospital de Viladecans, l’Hospital de Sant Boi - Hospital del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi i l’Hospital General de l’Hospitalet, i 2 hospitals monogràfics: l’Institut Català d’Oncologia i l’Hospital de Sant Joan de Déu d’Esplugues per a l’atenció pediàtrica. Els set hospitals, independentment del proveïdor que els gestionen, formen part de la xarxa hospitalària d’utilització pública (XHUP).
 
La reordenació assistencial territorial del Baix Llobregat Centre-Litoral i l’Hospitalet de Llobregat es planteja per aconseguir un doble objectiu: millorar la qualitat de l’atenció i, alhora, millorar l’eficiència en la prestació dels serveis assistencials.
 
Un dels eixos principals d’aquesta reordenació és l’adequació i ordenació de la cartera de l’atenció especialitzada que persegueix que l’atenció es presti amb més qualitat i en els serveis més idonis a través d’uns dispositius complementaris, a fi d’evitar duplicitats i potenciar l’activitat mèdica i quirúrgica de major complexitat, és a dir, el terciarisme.
 
 
Aquesta reordenació en els municipis de Viladecans, Castelldefels, Gavà, Sant Climent de Llobregat i Begues potenciarà en les 7 ABS¡¡el paper de ¡¡l’hospital de Viladecans com a hospital general bàsic, tal com ha estat des de la seva posada en funcionament, alhora que s’establiran les aliances estratègiques i de coordinació per a l’atenció als malats amb l’Hospital de Sant Boi – Hospital General-Parc Sanitari de Sant¡¡ Joan de Déu i l’Hospital Universitari de Bellvitge que atendrà la patologia de major complexitat (alta especialització).
 
Beneficis per als pacients
 
Amb aquest procés de reordenació es vol aconseguir que el territori sigui autosuficient assistencialment i millorar l’accessibilitat de la població, i també permetrà reconduir la situació actual en què al voltant de 2.000 altes de la població d’aquest territori són ateses per hospitals ubicats fora del sector sanitari.
 
El procés de reordenació assistencial anirà acompanyat d’una millora en la resposta de l’atenció als processos de menor complexitat i d’un increment de l’activitat de complexitat que es fa al Baix Llobregat Centre-Litoral i l’Hospitalet de Llobregat.
 
La potenciació del treball en xarxa i la cooperació entre tots els dispositius assistencials del territori permetrà una coordinació continuada i la millora de la qualitat assistencial amb actuacions com, per exemple, l’elaboració de protocols conjunts; la transmissió de coneixements entre professionals; la col·laboració entre equips mèdics; compartir sistemes d’informació, instal·lacions...
 
 
`