Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Agricultura regula l'assessorament en la gestió integrada de plagues per afavorir-ne l'ús sostenible

query_builder   8 juliol 2013 17:02

event_note Nota de premsa

Agricultura regula l'assessorament en la gestió integrada de plagues per afavorir-ne l'ús sostenible

 
En data 2 de juliol de 2013 s’ha publicat l´ORDRE AAM/188/2013, de 21 de juny, per la qual es regula el procediment per al reconeixement de la condició de persona assessora en gestió integrada de plagues. Aquesta figura d’assessorament es va preveure en el Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, amb l’objectiu d’aconseguir un ús sostenible dels plaguicides i fomentar la gestió integrada de plagues amb un baix consum de plaguicides i, alhora, garantir que els usuaris professionals disposessin d'assessorament sobre aquesta gestió.
 
La gestió integrada de plagues busca el desenvolupament de cultius sans i respectuosos amb el medi ambient i la salut de les persones. Per això, promou els mecanismes naturals de control de plagues malalties i males herbes amb la possibilitat d’utilitzar productes fitosanitaris de manera raonada, tot cercant la mínima alteració possible dels ecosistemes agraris i l’òptim rendiment de les collites, en línia amb els nous requeriments normatius de la Unió Europea.
 
En l’àmbit professional no agrari, és a dir, els espais utilitzats pel públic en general (parcs oberts o jardins confinats), camps d’esport, espais emprats per grups vulnerables, xarxes de serveis, zones industrials, camps de multiplicació de material vegetal i centres de recepció, ja és d’obligat compliment disposar d’assessorament en gestió integrada de plagues per poder fer tractaments fitosanitaris.
 
En la producció agrària professional, en canvi, aquesta exigència d’assessorament entra en vigor l’1 de gener de 2014. Cal assenyalar que queda exempta de disposar d’assessorament la gestió de plagues realitzada en l’agricultura ecològica, en producció integrada, en el marc de sistemes de producció certificada aprovats, o bé dins d’una agrupació de defensa vegetal (ADV).
 
Totes les persones físiques que tinguin el seu domicili legal a Catalunya, que vulguin exercir com a persones assessores en gestió integrada de plagues i que tinguin la titulació habilitant necessària, ja poden sol·licitar al departament d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural, el reconeixement com a persones assessores en gestió integrada de plagues i acreditar la seva condició d’acord amb el procediment previst en l’Ordre publicada.
 
Podeu trobar més informació a la pàgina web del departament http://www.gencat.cat/agricultura.