Direcció General de Comunicació

El Govern impulsa la llei per a la transparència i sostenibilitat del sector de la comunicació

El Govern impulsa la llei per a la transparència i sostenibilitat del sector de la comunicació per reforçar els mitjans públics i afavorir la seva independència

query_builder   9 juliol 2013 14:31

event_note Nota de premsa

El Govern impulsa la llei per a la transparència i sostenibilitat del sector de la comunicació per reforçar els mitjans públics i afavorir la seva independència

  • Es proposen modificacions orientades a la simplificació i la racionalització administrativa que inclouen canvis en el règim retributiu dels membres de la CCMA i el CAC
  • La nova regulació tindrà també com a objectiu afavorir la sostenibilitat del sector de la comunicació en l’actual context de crisi econòmica 
  • Es faran canvis en la llei de publicitat institucional per garantir un percentatge inversor en mitjans de proximitat d’acord amb el seu pes real en l’espai català de comunicació i modificacions de la llei de l’Audiovisual per fer més eficaç la lluita contra  les emissions clandestines
El Consell Executiu ha iniciat els tràmits per tirar endavant la memòria prèvia de l’avantprojecte de llei per a la transparència i sostenibilitat del sector de la comunicació. La nova regulació respon a la voluntat del Govern de reforçar els mitjans de comunicació públics tot impulsant la seva independència, la seva simplificació administrativa i la posada en marxa de mecanismes de transparència que millorin la seva gestió i competitivitat.
 
La futura norma introduirà modificacions a la llei de comunicació audiovisual de Catalunya, de l’any 2005, a la llei del Consell Audiovisual de Catalunya, del 2000; la llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del 2007 i la llei que regula la publicitat institucional, també de l’any 2000.
 
El Govern afronta la nova regulació amb dos objectius:
 
-       Reforçar els mitjans de comunicació públics a través de la desgovernamentalització, la transparència i la simplificació administrativa.
 
-       Pal·liar l’impacte que la crisi econòmica té sobre el sector de la comunicació en el seu conjunt afavorint la seva sostenibilitat
 
Pel que fa al primer objectiu, el govern pretén que la futura llei incideixi en la independència dels mitjans de comunicació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. En aquest sentit, es reforçarà la plena autonomia de la CCMA respecte el govern, alhora que es consolidarà la intervenció del Parlament per tal que els mitjans públics mantinguin el seu perfil de garants del pluralisme polític i social.
 
Així mateix la nova norma vetllarà per garantir la transparència en el sistema de contractació de productes externs a través de la seva publicació amb l’objectiu de facilitar la competitivitat del sector audiovisual en el seu conjunt.
 
La futura llei s’emmarca en el procés de simplificació i racionalització de l’estructura, l’organització i el funcionament dels diversos agents implicats en l’àmbit de la comunicació audiovisual de Catalunya que ja es va iniciar amb l’anomenada llei òmnibus relativa als mitjans audiovisuals i aprovada el mes de febrer del 2012. En aquella norma, entre d’altres mesures, ja s’establia la reducció de les estructures directives de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Ara, amb la nova regulació, es proposa que l’obligatorietat de la dedicació exclusiva només es limiti  als presidents de la CCMA i del CAC, mentre que per a la resta de consellers s’obre la possibilitat que puguin desenvolupar el seu càrrec sota altres fórmules que també impliquin canvis en el seu règim retributiu.
 
Pel que fa al segon objectiu, i per tal de garantir la sostenibilitat del sector de la comunicació en l’actual situació de crisi econòmica, la nova regulació que es vol introduir en la llei de l’audiovisual  pretén crear un marc més flexible on els diferents operadors, sobretot els mitjans audiovisuals de proximitat, disposin d’un marc d’actuació més ampli en el terreny de la producció sindicada. La norma també introduirà canvis en el règim de la inspecció i control en matèria de comunicació audiovisual per millorar l’eficàcia en la lluita contra les emissions il·legítimes i que són una font de competència deslleial per als mitjans de comunicació.
 
La modificació que es vol impulsar de la llei de publicitat institucional pretén garantir que un mínim de la inversió publicitària que fa l’administració es destini als mitjans de proximitat. En aquest sentit, la llei vigent només apunta que les inversions publicitàries de l’administració tindran en compte els mitjans de proximitat. El Govern pretén que amb la modificació es passi a garantir un mínim d’inversió, respecte la inversió total, en mitjans de proximitat en una proporció ajustada al pes real que aquests tipus de mitjans tenen en l’espai català de comunicació.