Direcció General de Comunicació

Conflictivitat

El Govern encarrega al CGE un dictamen per possible invasió competencial de la Llei de rehabilitació urbana

query_builder   9 juliol 2013 14:28

event_note Nota de premsa

El Govern encarrega al CGE un dictamen per possible invasió competencial de la Llei de rehabilitació urbana

  • La Generalitat considera que la Llei de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes vulnera competències exclusives en matèria d’habitatge i urbanisme reconegudes per l’Estatut d’Autonomia
  • L’informe és previ a la possible interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra el text legislatiu del govern espanyol
El Govern ha aprovat avui sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen sobre la possible invasió de competències de la nova Llei de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes aprovada recentment pel govern espanyol (Llei 8/2013, de 26 de juny). Aquest dictamen és previ a la interposició d’un possible recurs d’inconstitucionalitat per 11 articles i per tres disposicions transitòries.
 
Aquests articles i disposicions estableixen certes determinacions relatives a l’informe d’avaluació dels edificis, les actuacions sobre el medi urbà i la subjecció de determinats actes d’edificació i ús del sòl a l’obtenció de llicència, que el Govern estima que podrien vulnerar les competències exclusives que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya li reconeixen en matèria d’habitatge i urbanisme.
 
La Llei de rehabilitació inclou i reformula dins del seu articulat diverses normes relatives a la intervenció en el medi urbà que van introduir, successivament, la Llei 2/2011, de 4 de març d’Economia sostenible i el Reial decret 8/2011, d’1 de juliol, normes que han estat impugnades davant el Tribunal Constitucional per part de la Generalitat de Catalunya. Aquests recursos estan pendents de resolució i la nova Llei suscita els mateixos dubtes sobre la legitimitat competencial que van despertar les normes que aglutina i modifica.
 
En concret, hi ha tres blocs de preceptes a analitzar:
 
·         Els articles i disposicions que regulen l’informe d’avaluació dels edificis (IAE), que controla el compliment de les condicions de seguretat, conservació i accessibilitat dels edificis i substitueix l’anterior insecció tècnica d’edificis. El Govern considera que la regulació i exigència d’aquest informe vulnera la competència de la Generalitat en matèria d’urbanisme, que inclou la intervenció administrativa sobre l’edificació, urbanització i l’ús del sol i en matèria d’habitatge, que comprèn la inspecció i el control dels habitatges.
 
·         Articles referents a les actuacions sobre el medi urbà. Constitueixen intervencions sobre el parc d’edificis existents i la ciutat consolidada, que segons la nova Llei només se sotmeten a la legislació urbanística quan les obres a realitzar requereixin la modificació del planejament però que, en canvi, quan no afectin l’ordenació urbanística, es delimiten, tramiten i aproven de forma independent, al marge de la legislació autonòmica d’urbanisme i habitatge, sense que quedi clar quina és l’Administració que delimita i aprova aquests àmbits d’actuació.
 
·         La Llei inclou modificacions de la Llei del sòl, que la Generalitat qüestiona per vulnerar les competències en matèria d’urbanisme, en concret, aquells apartats que prescriuen el sotmetiment de totes les actuacions edificatòries a previ acte de conformitat o aprovació i que atorguen efectes negatius al silenci en determinats supòsits.