Polítiques Digitals

Ortega

La vicepresidenta del Govern presenta la diagnosi de la funció pública prevista al Pla d'Ocupació 2012-2014

query_builder   10 juliol 2013 16:25

event_note Nota de premsa

La vicepresidenta del Govern presenta la diagnosi de la funció pública prevista al Pla d'Ocupació 2012-2014

  • La vicepresidenta destaca que les mesures adoptades fins avui han permès el manteniment de 24.000 llocs de treball
 
  • Es proposen mesures per donar resposta a les noves necessitats de l'administració i millorar la prestació de serveis als ciutadans
La vicepresidenta Joana Ortega juntament amb la secretària d'Administració i Funció Pública, Meritxell Masó.
 
La vicepresidenta i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, ha comparegut avui en sessió informativa a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya per presentar la diagnosi de la funció pública prevista al Pla d’Ocupació 2012-2014.
 
La vicepresidenta ha explicat que en aquesta diagnosi els departaments han analitzat les disponibilitats o necessitats de personal, valorant les càrregues de treball associades, els requeriments dels llocs de treball i els seus perfils personals. Aquest document, ha dit Joana Ortega, té per objectiu concretar les necessitats d’intervenció, de canvi o de millora en els àmbits on sigui adient, i esdevenir una eina de referència per a la implementació de les mesures i instruments de racionalització de recursos humans que se’n derivin.
 
Aquesta diagnosi afecta 20.374 treballadors públics d’administració i serveis de l’Administració de la Generalitat, que comprèn i s’ha fet íntegrament amb recursos propis i aprofitant el talent intern.
 
Joana Ortega, que ha fet un repàs de les mesures normatives en matèria de recursos humans implantades al llarg del 2012 –com ara la reducció de la jornada per a determinat personal interí–, ha recordat que aquestes accions i l’esforç de tots els treballadors públics han permès el manteniment de més de 24.000 llocs de treball.
 
Conclusions
 
Con a conclusions del diagnòstic, la vicepresidenta ha assegurat que s’han constatat desequilibris de càrregues de treball i del personal assignat al seu compliment. Aquests desequilibris es donen tant a nivell intradepartament com interdepartamental.
 
“Els resultats obtinguts de manera comparativa suggereixen que per pal·liar aquests desequilibris seria oportú proposar un transvasament voluntari d’efectius especialment de determinats col·lectius, envers els departaments de Benestar i Família o d’Agricultura, per posar un exemple”, ha dit Joana Ortega.
 
Així mateix, com a segona conclusió, la vicepresidenta ha apuntat la necessitat d’una major tecnificació de les plantilles. “Hi ha departaments que presenten necessitats de perfils molts específics a causa de la paralització de les ofertes d’ocupació pública”, ha dit, i ha assenyalat els casos dels serveis de prevenció de riscos, de les diferents enginyeries o bé de professions relacionades amb el control de l’activitat administrativa, com són els cossos d’interventors o d’avocats de la Generalitat.
 
“De la diagnosi es desprèn, doncs, la necessitat d’abordar uns objectius tant de caràcter organitzatiu com de reordenació dels recursos humans”, ha dit Joana Ortega. En aquest sentit, la vicepresidenta ha destacat que caldrà adoptar mesures de reordenació i aplicar instruments de racionalització en funció de les necessitats dels departaments i dels perfils a cobrir. En aquest sentit ha assegurat que aquestes mesures es prendran sempre seguint els principis de voluntarietat de les persones afectades; proximitat geogràfica en la mobilitat; objectivitat; servei als interessos generals; igualtat, mèrit i capacitat, i màxima difusió i publicitat de les actuacions.
 
Aquestes mesures de racionalització dels recursos humans, segons preveu el Pla d’Ocupació, han de ser objecte de negociació col·lectiva amb els representants dels empleats públics, ha dit la vicepresidenta, que ha explicat que aquest matí la diagnosi s’ha presentat en el si de la Comissió de Seguiment del Pla d’Ocupació, que és un òrgan de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat.
 
Propostes
 
Segons ha explicat la vicepresidenta, també s’han presentat a la Comissió unes propostes de mesures que caldrà aprofundir i desenvolupar. Entre aquestes mesures, hi ha la redistribució d’efectius tant dins d’un mateix departament com entre diferents departaments; concursos de provisió de llocs generals i restringits; canvis d’adscripció de llocs de treball entre unitats administratives de la mateixa unitat directiva; mesures específiques de promoció interna; col·laboració interdepartamental en àrees competencials concurrents o compartides i mesures de caire conjunturals, com ara atribucions temporals de funcions i creació de borses internes de redistribució per a necessitats puntuals.
 
També destaquen les mesures formatives per a l’adaptació funcional, de manera que l’Escola d’Administració Pública de Catalunya promourà l’organització d’activitats formatives per a l’adaptació i reorientació professional dels empleats públics d’acord amb les necessitats.