• L’ampliació dels àmbits geogràfics es fa aprofitant els recursos existents
  • La Delegació a França estén les seves funcions a Suïssa, la Delegació al Regne Unit ho fa a Irlanda, la Delegació a Alemanya amplia la seva actuació a Àustria i la Delegació als EUA ho fa a Mèxic
  • Aquesta modificació dóna compliment a l’objectiu de “Consolidar la projecció exterior de Catalunya, reforçant i racionalitzant l’actual xarxa de delegacions” del Pla de Govern de Catalunya
El Govern ha aprovat avui el decret de modificació parcial dels decrets de creació de les delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a França, al Regne Unit, a Alemanya i als Estats Units d’Amèrica, respectivament. La nova disposició modifica els àmbits geogràfics d’actuació de cadascuna de les delegacions per tal d’atendre millor les necessitats de presència exterior de la Generalitat de Catalunya i atribuir amb més concreció l’àmbit geogràfic on cada delegació ha d’exercir les seves competències. L’objectiu del nou decret és disposar de la capacitat de tenir una presència directa i pròpia en les relacions amb aquests països clau per a Catalunya. Aquesta ampliació no suposa cap mena de despesa addicional, ja que es fa aprofitant els recursos existents.
 
Amb la modificació aprovada avui, la Delegació a França estén les seves funcions a Suïssa, la Delegació al Regne Unit ho fa a Irlanda, la Delegació a Alemanya amplia la seva actuació a Àustria i la Delegació  als EUA ho fa a Mèxic.
 
A banda de facilitar les relacions bilaterals amb les autoritats d’aquests països, també es vol facilitar la participació de la Generalitat en organismes internacionals d’interès rellevant per a Catalunya amb seu en qualsevol dels països esmentats:
 
-       Des de França i Suïssa: la UNESCO.
-       Des del Regne Unit i Irlanda: el Consell Nòrdic.
-       Des d’Alemanya i Àustria, les funcions de prospecció respecte a les relacions amb els països de l’est d’Europa.
-       Des dels Estats Units d’Amèrica: amb les Nacions Unides i els altres organismes internacionals amb seu al Canadà, els Estats Units i Mèxic.
 
Amb aquesta modificació es dóna compliment a l’objectiu de “Consolidar la projecció exterior de Catalunya, reforçant i racionalitzant l’actual xarxa de delegacions” de l’eix 7 de “Projecció exterior i reconeixement internacional de la identitat, la llengua i la cultura catalanes” del Pla de Govern de Catalunya.