• La Generalitat oferirà formació i eines lingüístiques a més de 25.000 professionals dels àmbits jurídic i judicial
  • L’any 2012 només un 12,7% de les sentències es va fer en català
  • L’acord vol corregir l’ús deficitari que té el català en aquest àmbit
Signatura del conveni
El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, i el de Justícia, Germà Gordó, han signat avui cinc acords marc amb els principals col·legis professionals del món del dret per impulsar l’ús del català als àmbits jurídic i judicial. Aquests acords incidiran en la pràctica laboral de més de 25.000 professionals: 20.000 professionals de l’advocacia; 1.000 procuradors, 440 notaris; 160 registradors i prop de 4.000 graduats socials.
 
Els acords facilitaran informació, formació i eines lingüístiques als professionals d'aquests sectors, que també tindran a la seva disposició manuals de bones pràctiques i materials de sensibilització. Aquestes accions volen garantir els drets lingüístics dels ciutadans i incrementar l'ús del català al món jurídic i judicial.
 
En l’acte de signatura, que ha tingut lloc al Palau de la Generalitat, hi han participat Miquel Samper, president del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, Joan Carles Ollé, degà de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya; Ignacio López, president del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya; Anton Giner, degà del Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat Mercantil i de Béns Mobles de Catalunya, i Vicenç Cardellach, president de l’Il·lustre Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya.
 
Tot i que les lleis preveuen la presència del català al món del dret, a la pràctica l’ús que se’n fa encara és deficitari. És per aquest motiu que els departaments de Cultura i de Justícia han promogut els acords que s’han signat avui, que confirmen el compromís tant del Govern de la Generalitat com dels col·legis professionals per millorar la situació.
 
Per primera vegada, el Col·legi de Graduats Socials s'incorpora a aquests acords, que tenen com a antecedents els que s’havien signat els anys 2000 i 2008 amb els col·legis d’advocats, el 2010 amb el de procuradors, el 2009 i 2011 amb el de notaris i el 2010 amb el de registradors.
 
Poques sentències en català
L’ús deficitari del català en l’àmbit jurídic es pot comprovar, per exemple, en el baix nombre de sentències dictades en català, que han caigut del 20,1% l’any 2005 al 12,7% l’any 2012.
 
 
 
2011
2012
Català
Castellà
Català
Castellà
Idioma de les sentències
34.734
(13,1%)
230.305
(86,9%)
32.479
(12,72%)
222.849
(87,28%)
Idioma dels documents de tràmit
2.378.582
(13,53%)
15.199.102
(86,47%)
2.240.654
(12,70%)
15.403.439
(87,28%)
 

2  

Fitxers adjunts

Fotografia: La Generalitat i els col·legis professionals del món del dret refermen el compromís per impulsar el català en l'àmbit de la justícia (1)

Fotografia: La Generalitat i els col·legis professionals del món del dret refermen el compromís per impulsar el català en l'àmbit de la justícia (1)
JPG | 2429

Fotografia: La Generalitat i els col·legis professionals del món del dret refermen el compromís per impulsar el català en l'àmbit de la justícia (2)

Fotografia: La Generalitat i els col·legis professionals del món del dret refermen el compromís per impulsar el català en l'àmbit de la justícia (2)
JPG | 1946