Direcció General de Comunicació

El Govern aprova el reglament de campaments juvenils, que estableix les competències entre administracions i les obligacions de les parts

El Govern aprova el reglament de campaments juvenils, que estableix les competències entre administracions i les obligacions de les parts

query_builder   30 juliol 2013 15:01

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el reglament de campaments juvenils, que estableix les competències entre administracions i les obligacions de les parts

  • El reglament estableix una sèrie de requisits de caràcter tècnic per garantir la seguretat i la protecció dels campaments, com ara que no es poden ubicar en zones de risc definides als plans de protecció civil
 
El Govern ha aprovat avui el reglament de campaments juvenils que estableix la Llei 38/1991 d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. El decret inclou, entre d’altres, les competències de les diverses administracions i identifica la Generalitat com la responsable de gestionar les comunicacions prèvies a l’inici de l’activitat, d’inscriure els campaments juvenils al registre corresponent, d’inspeccionar-los i, si escau, d’obrir i resoldre expedients sancionadors. Les activitats, públiques o privades, s’integraran a la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils.
 
Els ens locals i comarcals poden tenir competències sobre els campaments juvenils en els termes legalment previstos de transferència de competències de la Generalitat en matèria de joventut. Perquè puguin ser efectives cal que ambdues parts hagin signat un conveni. Els municipis també poden exercir aquestes potestats sobre els campaments, sempre que disposin de pressupost i personal propi per garantir-ne una correcta inspecció i control.
 
El reglament concreta les obligacions de les diverses parts implicades. En aquest sentit, el Departament de Benestar Social i Família ha de prestar assessorament als ens locals i comarcals, oferir informació actualitzada a través de la seva pàgina web dels organismes públics que han assumit les competències sobre campaments juvenils, i posar a disposició del públic en general informació actual sobre aquestes activitats al conjunt de Catalunya.
 
Per la seva banda, els ajuntaments i consells comarcals han d’informar la Generalitat sobre les comunicacions prèvies rebudes, proposar la seva inscripció al registre i notificar les resolucions derivades dels procediments d’inspecció i els procediments sancionadors.
 
Seguretat i protecció de l’entorn
 
Els campaments juvenils s’han d’emplaçar en zones salubres, que no es puguin considerar perilloses per a la integritat física dels usuaris, i no es poden ubicar en zones de risc definides als plans de protecció civil, com llits secs de rius, torrenteres o terrenys amb risc d’inundació.
 
Així mateix, les instal·lacions han de tenir una ubicació segura davant un possible perill d’incendi. Quan estiguin en zones forestals han de mantenir una franja de protecció de 25 metres sense vegetació ni arbustos.
 
Alhora, cal acreditar el compliment de les mesures de seguretat en cas d’incendi i tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil davant d’usuaris i tercers.
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia