Direcció General de Comunicació

Adolescents

El Govern regula el règim sancionador en matèria d'infància i adolescència i introdueix la possibilitat de substituir determinades infraccions per mesures educatives i socials

query_builder   1 octubre 2013 14:12

event_note Nota de premsa

El Govern regula el règim sancionador en matèria d'infància i adolescència i introdueix la possibilitat de substituir determinades infraccions per mesures educatives i socials

  • El decret també regula les infraccions dels mitjans de comunicació social no sotmesos a la legislació de la comunicació audiovisual catalana, que seran objecte de sanció si fan difusió d’algunes dades d’infants o adolescents prohibides per la llei
El Govern ha aprovat avui el decret de règim sancionador en matèria d’infància i adolescència, en l’àmbit competencial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquest decret desplega el títol VI de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència, que fa referència a les infraccions i les sancions, i al mateix temps agrupa en un únic text normatiu la regulació d’aquesta matèria.
 
El text aprovat avui pel Govern atorga a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) la facultat d’incoar i resoldre els procediments sancionadors reconeguts a la Llei 14/2010. Així mateix, l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA) serà l’òrgan administratiu competent per incoar i resoldre procediments sancionadors quan l’incompliment es produeixi en l’àmbit de les adopcions, dels acolliments en família aliena, dels acolliments en unitat convivencial d’acció educativa i de l’acolliment preadoptiu. En el cas que els fets que puguin ser constitutius d’una infracció estiguin previstos en una altra norma sectorial, els òrgans competents seran els previstos en aquesta norma.
 
Les infraccions que estableix la Llei 14/2010 estan classificades per infraccions lleus, greus i molt greus. El valor de les sancions està establert en funció d’aquesta escala. D’aquesta manera, les infraccions lleus poden ser sancionades amb una multa de fins a 3.000 euros, les greus amb una multa de fins a 90.000 euros i les molt greus amb multes de fins a 600.000 euros.
 
Amb la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, el Govern va introduir unes esmenes que permeten la possibilitat de substituir determinades infraccions per mesures educatives i socials. El decret aprovat avui estableix que les sancions que es podran commutar hauran de tenir un import màxim de 150.000 euros, hauran de tenir una justificació especial i s’aplicaran amb caràcter excepcional. Les mesures educatives són les següents i se’n pot imposar una o una combinació:
 
  • Participar en programes d’activitats formatives sobre els drets i els deures dels infants i adolescents, organitzades per alguna administració o pel tercer sector.
  • Participar en activitats organitzades del tercer sector de l’àmbit de la infància i l’adolescència.
  • Participar en programes que tinguin per objectiu donar suport i col·laborar en activitats dels centres de protecció d’infants i adolescents.
 
Mitjans de comunicació social o publicitat
 
El decret també regula les infraccions dels mitjans de comunicació social no sotmesos a la legislació de la comunicació audiovisual catalana. Així, podran ser sancionats si incorren en alguna d’aquestes infraccions, previstes a l’article 158 de la Llei 14/2010:
 
  • Difondre el nom o la imatge o les dades referents a infants o adolescents de manera que es permeti la seva identificació quan les persones menors siguin víctimes, testimonis o inculpats en causes criminals, excepció feta que l'infant o adolescent sigui víctima d'un homicidi o assassinat.
  • Divulgar qualsevol fet relatiu a la vida privada de l'infant o adolescent que n'afecti la reputació, el bon nom o la dignitat.
  • Divulgar les dades referents als infants i adolescents declarats en situació de desemparament, acollits o adoptats.
 
El text també estableix que l’exposició de material pornogràfic només pot fer-se en espais tancats on els infants i adolescents hi tinguin l'accés prohibit i no poden incorporar-se de reclam a l'entrada ni en llocs visibles des dels espais oberts al públic.
 
I pel que fa a la publicitat, el decret fixa que els mitjans de comunicació social que tenen difusió a Catalunya no podran adreçar als infants i adolescents  publicitat amb contingut sexista, que degradi la imatge de les dones, infants o adolescents, ni que associï la seva imatge a comportaments estereotipats que vulneren els fonaments del nostre ordenament. Així mateix, en la publicitat de les joguines, el text estableix que no s'ha d'induir a errada sobre les seves característiques, ni sobre la seva seguretat, ni sobre la capacitat i aptituds de l'infant o adolescent, necessàries per fer servir la joguina sense fer-se mal o fer-ne a altres persones, i s’estableix en 50 euros la quantia a partir de la qual cal especificar que el preu dels productes anunciats és superior.
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia