Direcció General de Comunicació

Index preus percebuts agraris

El Govern aprova l'índex de preus percebuts agraris corresponents a 2012 per a l'actualització de les rendes dels contractes de conreu

query_builder   8 octubre 2013 17:14

event_note Nota de premsa

El Govern aprova l'índex de preus percebuts agraris corresponents a 2012 per a l'actualització de les rendes dels contractes de conreu

El Govern ha aprovat l’acord pel qual es fa públic l’índex de preus percebuts agraris corresponents al 2012, a efectes de l’actualització de les rendes dels contractes de conreu.

La Llei de contractes de conreu estableix que la renda dels contractes s’actualitza cada any agrícola d’acord amb l’índex de preus percebuts agraris que el Govern ha de publicar anualment al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), o bé d’acord amb el sistema que fixin les parts.

L’esmentat índex de preus percebuts agraris s'obté a partir de l'estadística de preus agraris, estadística d'interès de la Generalitat de Catalunya regulada per la Llei d'estadística de Catalunya, així com també per la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014, i pels programes anuals d'actuació estadística que la desenvolupen. I, d'acord amb la legislació, s'entén que l'any agrícola és el comprès entre l'1 de novembre d'un any i el 31 d'octubre de l'any següent.

 

taula