Agricultura convocarà una reunió específica amb el sector per consensuar un posicionament conjunt sobre l’adequació o no del model de regionalització de l’Estat espanyol a la reforma de la PAC que impulsa Brussel·les amb l’objectiu de presentar la corresponent denúncia davant les Institucions Europees si aquest model de l’Estat resulta perjudicial per al sector
 
 
La Taula sectorial de l’oli reclama a l’Autoritat de la competència que analitzi els incompliments de la llei per part del sector de la distribució
 
 
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, ha demanat als representants de les organitzacions del sector agrari i cooperatiu que aportin tota la informació i els criteris necessaris per tal d’analitzar l’impacte de la nova Política agrària comuna sobre el sector quant al model de regionalització dels fons de la nova PAC  que planteja el Ministeri.
 
Pelegrí ha manifestat la voluntat del Govern de treballar al costat del sector i ha remarcat que “la decisió sobre l’aplicació de la nova PAC, ara que ja ha estat aprovada pel trílog de Brussel·les,  ha passat d’Europa a Madrid, i si la “lletra petita“ i els números sobre la distribució de fons que ens presenti l’Estat són perjudicials per a Catalunya o consoliden el greuge que ja hem patit durant els darrers anys amb moltes de les línies d’ajut vinculades al PDR (que s’ha vist reduït en un 30% a Catalunya), analitzarem amb el sector la possibilitat d’impugnar-los davant  la Unió Europea”.
 
 
La Taula Sectorial Agrària de l’Oli d’Oliva, integrada per representants del Dept. i de les organitzacions representatives del sector així com de les Denominacions d’origen, envasadors etc., va analitzar ahir la crisi de preus continuada que està patint el sector i les possibles repercussions del model de regionalització dels fons europeus que l’Estat pretén implantar arran de l’aprovació a Europa  de la nova PAC.  A la reunió hi han assistit l’Autoritat Catalana de la Competència (ACC) en qualitat d’organisme convidat  i l’Agència catalana del Consum.
 
Davant la situació de crisi de preus continuada que està patint el sector productor d’oli d’oliva, s’ha demanat a l’Autoritat de la Competència que es realitzi un estudi sobre l’oli d’oliva semblant al que es va fer amb el sector lleter sobre els possibles incompliments de la llei de competència per part de la distribució (com ara l’ús de la llet com a producte reclam, possibles concertacions de preus entre cadenes, etc.). L’objectiu és detectar aquells elements que estan afectant al comportament dels preus de l’oli, que en condicions normals seien diferents dels actuals ja que enguany no hi ha excedents de producció ni estocs que puguin afectar negativament.
 
L’altre punt destacat de la reunió ha estat l’anàlisi de les possibles repercussions de la reforma de la PAC en el sector de l’oli.  El Departament d’Agricultura ha exposat el nou model de regionalització del règim de pagament base proposat pel Ministeri, basat en els imports d’ajut rebuts per cada agricultor en l’any de referència (probablement serà el 2013), en el tipus de superfície (secà, regadiu, conreus permanents i pastures) i en la comarca agrària, d’acord amb el pla de regionalització.
 
El Conseller Pelegrí ja es va manifestar en contra d’aquest model de regionalització en la conferència Sectorial Extraordinària que va tenir lloc el 24 i 25 de juliol, ja que es un model de regionalització de gran complexitat, que únicament persegueix que hi hagi els mínims canvis possibles respecte a la situació actual, arrossega les assignacions històriques i també algunes de les incoherències que s’han donat en l’actual període.
 
Respecte a aquest punt, s’ha acordat portar a terme una reunió extraordinària per definir un posicionament conjunt sobre tots aquells punts del model de regionalització que plantegen dubtes respecte a la seva adequació a la reforma de la PAC impulsada per Brussel·les amb l’objectiu de presentar la corresponent denúncia davant les Institucions Europees. 
 
En la taula sectorial de l’oli  també s’ha demanat un suport específic, sigui a través dels ajuts acoblats o a través dels ajuts del proper PDR, a les zones de baix rendiment.
 
Altes temes analitzats durant la reunió han estat la situació i perspectives de l’assegurança de les oliveres i la pèrdua de renda de les explotacions d’oliveres en els darrers anys.  
 
Per últim s’ha presentat el Pla estratègic de recerca, innovació i transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2014, recentment aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i liderat pel DAAM que, entre d’altres, identifica les principals tendències d’innovació necessàries per al creixement del sector de l’oli d’oliva.