El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha convocat els ajuts per a la cessió de llet i determinats productes lactis a l’alumnat de centres escolars corresponents al curs escolar 2013-2014, com pública avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
 
El Reglament comunitari que crea una organització comuna de mercats agrícoles i s’estableixen disposicions específiques per a determinats productes agrícoles, preveu la necessitat de mantenir els instruments pels quals la Unió Europea pugui sufragar les despeses derivades del subministrament de llet i productes lactis a l’alumnat de centres escolars amb la finalitat d'estimular-ne el consum entre els joves. A més, la normativa comunitària contempla la concessió d’un ajut comunitari per al subministrament de llet i determinats productes lactis a l’alumnat dels centres escolars.
 
Així, valorada la conveniència de promoure el consum saludable de lactis entre els joves mitjançant un ajut econòmic que subvencioni el preu de la llet i els productes lactis subministrats a l’alumnat de centres escolars, el Departament ha convocat els ajuts destinats al subministrament de llet i determinats productes lactis a l’alumnat de centres escolars durant el present curs escolar 2013-2014.
 
Aquests ajuts aniran a càrrec del pressupost del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i el termini màxim per a la presentació de les sol·licituds serà el darrer dia del tercer mes següent a l’últim mes de subministrament del període objecte de la sol·licitud.
 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.