Direcció General de Comunicació

El Govern aprova el decret llei que permetrà complir un any abans de que es preveia el compromís de reducció del sector públic en un 25%

El Govern aprova el decret llei que permetrà complir un any abans de que es preveia el compromís de reducció del sector públic en un 25%

query_builder   22 octubre 2013 15:08

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el decret llei que permetrà complir un any abans de que es preveia el compromís de reducció del sector públic en un 25%

 
  • Entre gener de 2011 i setembre de 2013, la reducció d’entitats del sector públic ha estat d’un 21%
 
  • Aquestes mesures reforcen la línia impulsada pel Govern i el Parlament l’any 2011 per a la simplificació de l’estructura del sector públic
 
El Govern ha aprovat avui el Decret llei de mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya, que permetrà complir un any abans del que es preveia el compliment d’aquesta anunciada reducció del 25% del nombre d’entitats instrumentals. Les mesures del nou decret, doncs refermen el compromís assumit pel Govern en matèria de reducció del sector públic, i tenen en compte les recomanacions del Parlament de Catalunya en aquest àmbit.
 
Cal assenyalar que des de l’1 de gener de 2011 a finals de setembre de 2013,
el nombre d’entitats amb participació majoritària s’ha reduït de 273 a 215, un 21% menys. El compromís del Govern és assolir l’objectiu de reducció del 25% d’entitats abans del 31 de desembre de 2013, és a dir un any abans del que estava previst.
 
La conjuntura de crisi econòmica i pressupostària, motius de consolidació fiscal i de correcta articulació en el temps de les mesures que es proposen en el decret llei, han estat determinants perquè el Govern hagi considerat donar la màxima celeritat als processos de racionalització del sector públic, mitjançant aquesta actuació normativa.
 
El decret llei s’aprova amb la convicció del Govern que la disminució de la fragmentació del sector possibilita millorar l’eficiència en la prestació dels serveis, contribueix de forma essencial a la reducció de la despesa i del dèficit públic, i millora la confiança d’actors públics i privats en l’Administració de la Generalitat.
 
Pel que fa a la racionalització del conjunt del sector públic vinculat del Departament de Territori i Sostenibilitat, les línies estratègiques dels processos de racionalització són la concentració de serveis i la reducció d’estructures. Concretament, es preveu un procés de fusió de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i l’Institut Geològic de Catalunya, i la supressió de l’entitat de dret públic Aeroports de Catalunya.
 
Pel que fa a l’àmbit del sector públic vinculat a la salut, el decret llei extingeix la personalitat jurídica dels governs territorials de salut fent efectiu el desplegament dels consells de direcció i de participació que preveu la Llei d’ordenació de sanitària de Catalunya (LOSC) a nivell dels sectors sanitaris. També extingeix la personalitat jurídica de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, i la de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries preservant la marca i la idiosincràsia del model de gestió i de participació i adequant la seva naturalesa jurídica a la de les funcions d’autoritat sanitària i la integració de les seves funcions a la Secretaria de Salut Pública. Es modifiquen les funcions de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, i es regularitza l’adscripció de l'Institut Català de la Salut dins del sistema sanitari, atenent a la seva naturalesa actual d’empresa pública, donant-li un tractament coherent amb la resta de proveïdors sanitaris públics.
 
El decret llei també suprimeix l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball, atès que les competències en matèria d’inspecció de treball són assumides pel Departament d’Empresa i Ocupació.
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia