Les dades del Departament d'Ensenyament a les cinc de la tarda indiquen que un 92,51% de centres públics han comunicat el nombre de personal que ha decidit adherir-se a la convocatòria de mobilització.
 
Les xifres han estat comunicades directament per cadascun dels centres educatius. El seguiment a aquesta hora per part del personal dels centres públics que ha comunicat les dades era del 21,95%, mentre que el personal dels centres concertats era del 14,53%. 
 
Les dades de seguiment del personal de centres públics ja comunicades per Serveis Territorials són:
 
Servei Territorial
Dades de participació
Baix Llobregat
27,26%
Barcelona Comarques
26,81%
Catalunya Central
19,84%
Consorci d’Educació de Barcelona
24,08%
Girona
18%
Lleida
8,41%
Maresme-Vallès Oriental
25,95%
Tarragona
16,50%
Terres de l’Ebre
17,20%
Vallès Occidental
27,04%
 
Les dades de seguiment del personal de centres concertats són les següents:
 
Servei Territorial
Dades de participació
Baix Llobregat
16,22%
Barcelona Comarques
16,04%
Catalunya Central
15,55%
Consorci d’Educació de Barcelona
16,88%
Girona
6,23%
Lleida
2,41%
Maresme-Vallès Oriental
15,95%
Tarragona
10,13%
Terres de l’Ebre
2,88%
Vallès Occidental
15,44%
 
Les dades que fa públiques el Departament d'Ensenyament són les que al final de la jornada permeten aplicar els descomptes a les nòmines dels treballadors declarats en vaga.
 
 
24 d’octubre de 2013