Oficina del President

Generalitat

El CAPSiF ha elaborat un informe sobre malnutrició infantil a Catalunya

query_builder   28 octubre 2013 19:30

event_note Nota de premsa

El CAPSiF ha elaborat un informe sobre malnutrició infantil a Catalunya

  • El CAPSiF reivindica aprofundir mesures integrades d’atenció global a la família amb un caràcter preventiu, pal·liatiu, i educatiu; promoure la parentalitat positiva; la necessitat de garantir un àpat al dia a tots els infants per tal d’assegurar la nutrició adequada, i definir un sistema de prestacions i ajuts suficients pel sosteniment de les famílies amb fills a càrrec
Arran de l’informe sobre malnutrició infantil a Catalunya presentat pel Síndic de Greuges el juliol passat, el Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars del Govern (CAPSiF) ha elaborat un document en el qual recull reflexions i propostes. El CAPSiF ha valorat necessari aclarir alguns dels conceptes i termes utilitzats en la difusió de l’informe del Síndic, que considera no adequades per la simplificació i objectius esbiaixats al voltant d’aquesta temàtica.
 
Entre les reflexions que recull el document, el CAPSiF assenyala que en l’anàlisi de la pobresa infantil cal tenir present tots els elements que hi intervenen, ja que els problemes de malnutrició tenen la seva gènesi no simplement en mancances alimentàries, sinó en mancances afectives i d’atenció familiar que envolten la vida dels infants.
 
El document també apunta que les mesures pal·liatives, si bé són en molts casos imprescindibles per resoldre determinades situacions, s’han d’entendre com a circumstancials, transitòries i excepcionals. En aquest sentit, es recomana treballar en mesures de prevenció i promoció molt més àmplies i complexes que garanteixin l’atenció i cura dels infants en tots els aspectes de la seva vida diària que determinaran el seu desenvolupament personal.
 
El CAPSiF subratlla que les xifres de pobresa s’han mantingut durant els “anys de bonança” i denuncia que moltes de les situacions actuals posen en evidència que no s’havien desenvolupat polítiques socials valentes i eficaces.
 
També s’alerta que els canvis en el model de societat pel que fa a l’aprimament de la xarxa familiar i veïnal han comportat que solament quedi l’escola com a “espai estratègic” de relació, detecció i suport. Si bé la funció de l’escola és bàsica, l’informe alerta que no es poden concentrar únicament en aquest espai les estratègies que afecten al desenvolupament d’infants i joves. És per això que es recomana revisar, optimitzar i crear espais educatius no formals que ajudin les famílies en les tasques d’acompanyament i formació dels seus fills, així com eines que protegeixin la família com a entorn normalitzador i socialitzador dels infants.
 
Sobre els menjadors escolars, el CAPSiF en valora la utilitat, però alhora alerta que no poden ser els responsables de cobrir les necessitats alimentàries dels infants i alerta que el canvi dels horaris escolars cap a un model més intensiu pot representar una nova dificultat per a la cura dels infants que perden la possibilitat d’accedir al servei menjador.
 
Per tot això el CAPSiF adreça diverses propostes d’actuació al Govern que se centren en quatre eixos principals:
  • Aprofundir mesures integrades d’atenció global a la família amb un caràcter preventiu, pal·liatiu, i educatiu. impulsar programes de criança positiva, així com revisar els serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies.
  • Revisar i optimitzar espais educatius no formals que ajudin a les famílies en les tasques d’acompanyament, cura i formació dels seus fills.
  • En una situació clara de l’existència d’una alimentació inadequada d’alguns infants és necessari, de manera conjuntural, garantir un àpat al dia a tots els infants que es trobin en aquestes circumstàncies al nostre país per tal de garantir la nutrició adequada i convenient per al desenvolupament de cada infant.
  • definir un sistema de prestacions i ajuts, com pot ser una renda mínima vital, que garanteixi els recursos bàsics suficients per al sosteniment de les unitats familiars amb fills a càrrec. 

 

1  

Fitxers adjunts

Informe sobre malnutrició infantil a Catalunya

Informe sobre malnutrició infantil a Catalunya
PDF | 101