Direcció General de Comunicació

Altres Acords de Govern

Altres Acords de Govern

query_builder   5 novembre 2013 17:40

event_note Nota de premsa

Altres Acords de Govern

El Govern demana un informe al Consell de Garanties Estatutàries sobre un reial decret de l’Estat en matèria de medi ambient i turisme

El Govern de la Generalitat sol·licitarà al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen previ a la interposició d’un possible conflicte de competència en relació amb diversos articles del Reial decret 635/2013, que desenvolupa el Pla d'Impuls al Medi ambient en el sector hoteler PIMA Sol. El Govern considera que aquest pla estatal per a la rehabilitació energètica de les instal•lacions hoteleres i que regula l'adquisició de crèdits futurs de carboni vulnera les competències de la Generalitat en matèria de medi ambient i turisme.

L’aplicació d’aquest pla ha de contribuir al compliment dels compromisos espanyols relatius a la reducció d’emissions de CO2, principal gas amb efecte d’hivernacle, causant del canvi climàtic, en els sectors denominats difusos, en el marc dels objectius fixats per la Unió Europea per al 2020.

El Govern considera que aquest Reial decret margina novament les comunitats autònomes de les funcions executives que els correspon en matèria de medi ambient i sobre el sector turístic, ja que s’estableix un sistema de gestió directa centralitzada en el qual es reserva l’exercici de totes les funcions executives als òrgans ministerials. D’aquesta manera, s’impedeix que les comunitats intervinguin en la gestió d’ajuts per a la rehabilitació hotelera, pressupostats en 5,21 milions d’euros, corresponents als seus respectius territoris.

En conseqüència, en la sessió del 15 d’octubre de 2013 el Govern de la Generalitat ja va acordar formular un requeriment d’incompetència al Govern de l’Estat en relació amb aquesta norma. Tot i que no s’ha rebut encara la resposta del Govern de l’Estat al requeriment, atesa la brevetat dels terminis legalment previstos, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha proposat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries el preceptiu dictamen previ a la interposició del possible conflicte de competència davant el Tribunal Constitucional.

Els governs català i flamenc cooperaran en la lluita contra la violència de gènere i la defensa dels drets de les dones a Moçambic

El Govern ha autoritzat avui l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) a subscriure un acord amb l’Agència de Cooperació Internacional de Flandes i el Fòrum Mulher (una xarxa moçambiquesa d’organitzacions i institucions de prestigi que treballen per la defensa dels drets de les dones i l’equitat de gènere a Moçambic des del 1992), Coordenaçao para Mulher no Desenvolvimento, per tirar endavant un projecte de “consolidació del moviment de drets humans de les dones de Moçambic donant suport a la lluita contra la violència en el gènere i a l’afirmació dels drets sexuals i reproductius de dones i noies”.

L’objecte de l’acord és establir les condicions de la col·laboració per al suport al programa que l’entitat moçambiquesa Fòrum Mulher desenvoluparà durant els anys 2013 i 2014. L’ACCD s’ocuparà del seguiment, el control i la supervisió de l’esmentat programa i representarà l’Agència de Cooperació Internacional de Flandes (FICA) en el Grup de Coordinació de Gènere de Moçambic. FICA contribuirà financerament al programa de Fòrum Mulher amb 340.000 euros durant dos anys (2013 i 2014).

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament va signar el primer acord de col·laboració amb Fòrum Mulher l’any 2007 amb l’objectiu de donar suport a una campanya nacional sobre violència de gènere que va contribuir a l’aprovació de la Llei de violència contra la dona. L’any 2009 es va signar un nou conveni amb l’objectiu de realitzar un diagnòstic i un enfortiment de la xarxa d’entitats femenines a la província d’Inhambane, on es concentra la major part de la cooperació catalana d’aquest país prioritari.  

`