•    Aquest títol també s’ha renovat per adequar-se a la formació professional establerta a la LOE
El Govern ha aprovat avui el decret que estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’educació infantil, amb el propòsit d’adaptar-lo a les necessitats actuals del sector. Així mateix, el currículum s’ha adequat a la formació professional establerta a la LOE (Llei orgànica d’educació) i també se n’ha ampliat els continguts. Aquest títol està desenvolupat d’acord amb el catàleg de qualificacions professionals de Catalunya, que permet la integració dels sistemes educatiu i laboral en la formació professional.

El nou currículum del cicle de grau superior d’educació infantil amplia els continguts corresponents a les destreses i els coneixements de les noves tecnologies de la informació i la comunicació relacionats amb la infància, i també els de l'elaboració, seguiment i emplenament de protocols tant en l'àmbit educatiu com en el social, atesa la implantació progressiva de sistemes i processos de qualitat per garantir l'eficàcia i la millora dels serveis. Així, dóna resposta a les necessitats del sector d'adaptació a diferents àmbits i d’augment de les funcions relacionades amb la coordinació i mediació amb les famílies.