Economia i Hisenda

El conseller Mas-Colell presenta els pressupostos de la sortida de la recessió

query_builder   5 novembre 2013 18:51

event_note Nota de premsa

El conseller Mas-Colell presenta els pressupostos de la sortida de la recessió

  • Els pressupostos de la Generalitat pel 2014 mantenen la despesa departamental i posen l’èmfasi en les prioritats socials, que concentren el 71% dels recursos previstos
  • Augmenten els ingressos a través de la via impositiva i de la venda de patrimoni i concessions
  • Els pressupostos no incorporen els deutes de l’Estat amb Catalunya, però el Govern els continua reclamant
  • Es preveu un creixement de l’economia catalana del 0,9%
Fotografia
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui els pressupostos de la Generalitat per a l’any 2014, després de la pròrroga pressupostària vigent durant el 2013. El conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, s’ha traslladat després al Parlament per lliurar els comptes a la presidenta de la Cambra.
 
Els pressupostos del 2014 situen la despesa departamental en 20.295 milions d’euros, un 0,2% més que l’exercici anterior. El manteniment de la capacitat de despesa dels departaments ha estat una de les prioritats en la confecció dels comptes, ja que la reducció dels recursos disponibles hagués comportat un deteriorament dels serveis públics essencials.
 
 
Reactivació econòmica
 
Els comptes del 2014 inclouen un conjunt de mesures per ajudar a la reactivació de l’economia i la creació d’ocupació, entre les quals destaquen l’ampliació de l’oferta de places de Formació Professional o l’aposta per la recerca i la innovació. D’altra banda, també s’impulsaran polítiques d’ocupabilitat per millorar la competitivitat de les empreses. Per tal de donar suport a les pimes i els autònoms, l’ICF oferirà instruments de finançament per projectes viables d’empreses, com a complement a l’oferta creditícia del sector privat.
 
 
Compromís amb l’estat del benestar
 
La despesa social es consolida com a eix vertebrador dels pressupostos. Amb l’objectiu de protegir els col·lectius més perjudicats per la crisi, les polítiques de Salut, Ensenyament i Benestar Social, la Renda Mínima d’Inserció i el suport a les famílies en matèria d’habitatge concentren el 71,1% de la despesa disponible. I, si es tenen en compte tots els recursos destinats a finançar serveis bàsics (incloent-hi els departaments d’Interior i de Justícia) el percentatge s’eleva fins al 80,9%. L’augment de la despesa social permet reforçar partides essencials de l’estat del benestar, els ajuts menjador, el suport als afectats per desnonaments o la lluita contra la pobresa infantil.
 
Els comptes presentats avui reflecteixen el gran esforç que han realitzat els ciutadans de Catalunya per tal de reequilibrar les finances públiques. Entre 2010 i 2012 es va efectuar un ajust pressupostari de 4.616 milions d’euros, que va permetre reduir el dèficit del -4,57% al -2,21%. L’executiu català preveu que la magnitud de l’ajust arribi fins als 6.932 milions a finals del 2014 per tal de complir l’objectiu de dèficit del -1% (-1.979 milions)  fixat per l’Estat espanyol. Això vol dir que, en quatre anys, haurem reduït un 22% la despesa no financera amb càrrec als recursos generals sense interessos. El Govern preveu l’assoliment d’aquest objectiu al pressupost, però el considera injust, desproporcionat i molt inferior al que li correspondria a Catalunya pel pes de la seva despesa, eminentment social, sobre el conjunt d’administracions públiques. 
 
 
 
INGRESSOS
 
El manteniment del nivell de despesa departamental obliga l’executiu català, els treballadors públics, i els ciutadans a fer un esforç per incrementar els ingressos públiques. Es tracta d’un exercici de corresponsabilitat que permetrà augmentar la recaptació un 2,3% respecte a la liquidació de l’any 2010. Sense aquestes mesures, els ingressos s’haurien reduït un 14%. Els comptes del 2014 impulsen un augment dels tributs, la creació de noves taxes i l’aplicació d’una política activa de venda de patrimoni i concessions que permetran recaptar 3.203,5 milions d’euros. A més, la bestreta del model de finançament del 2014 és uns 500 milions inferior respecte a la del 2013, tot i que les previsions econòmiques del Govern espanyol insinuen una recuperació econòmica. Amb tot, el Govern mantindrà la negociació política amb l’Estat espanyol per aconseguir els ingressos dels deutes pendents amb Catalunya.
 
Política impositiva
 
En l’àmbit fiscal es reforma l’impost de successions i donacions, amb un increment de la progressivitat i mantenint la bonificació del 99% a la tributació del cònjuge. A més, s’adeqüen les tarifes vigents i es modifica l’escalat actual de l’impost sobre transmissions patrimonials oneroses en contractes de lloguer i es crea l’impost sobre la producció termonuclear d’energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient.  A través de la llei de mesures fiscals i financeres es creen diverses taxes com l’Eurovinyeta, que gravarà els vehicles pesants que circulin per un tram de l’Eix Transversal, o el cànon sobre la deposició controlada de residus industrials.
 
 
Venda de patrimoni i concessions
 
Els pressupostos del 2014 mantenen una política activa de venda de patrimoni de la Generalitat. Amb la venda d’edificis i altres actius reals es preveuen ingressar 864 milions d’euros i 1.454 milions amb concessions i altres ingressos patrimonials. La venda de patrimoni s’emmarca en el pla de racionalització dels recursos públics, ja que permet reduir dèficit públic i endeutament, amb la cancel·lació dels respectius censos emfitèutics. A més, permet alliberar recursos immobilitzats en actius immobiliaris i destinar-los a polítiques públiques més prioritàries. 
 
 
Negociació política
 
El Govern no ha inclòs en els comptes del 2014 els deutes pendents de l’Estat amb Catalunya. Tot i això, mantindrà una negociació política ferma per aconseguir els ingressos que li corresponen. Es tracta, entre d’altres, de la liquidació dels deutes pendents de la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut, la compensació o desbloqueig de l’impost dels dipòsits bancaris, revisar a l’alça els ingressos del model de finançament pel 2014 (d’acord amb les previsions de millora de la situació econòmica) i l’aplicació d’un nou model de finançament amb efectes retroactius a l’1 de gener del 2014.  
 
 
MARC MACROECONÒMIC
El 2014 es preveu que el PIB de l’economia catalana creixi un 0,9%. Malgrat que aquest creixement és moderat, representa un canvi important respecte a l’evolució econòmica del 2013, que s’estima que serà d’un -1,1% en la seva mitjana anual. El creixement del 2014 es fonamentarà en la demanda externa i en el redreçament de la demanda interna, que, tot i això, encara serà lleugerament negativa. La recuperació de l’ocupació serà molt dèbil en el conjunt del 2014, per bé que tendirà a l’alça a mesura que avanci l’any. La taxa d’atur mitjana anual, que se situarà en el 23,1 %, serà 6 dècimes inferior a la taxa prevista per al 2013.

5  

Imatges

Fotografia (1)

Fotografia (1) 362

Fotografia (3)

Fotografia (3) 347

Fotografia (4)

Fotografia (4) 391

Fotografia (5)

Fotografia (5) 397

Fotografia (6)

Fotografia (6) 356

3  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 105

nota premsa llei de mesures fiscals, administratives i financeres

nota premsa llei de mesures fiscals, administratives i financeres
PDF | 178

Fotografia (2)

Fotografia (2)
JPG | 406

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia