El Govern autoritza l’ICF a assegurar l’ampliació de capital d’Spanair
 
El Govern ha autoritzat l’Institut Català de Finances (ICF), a través de la seva filial ICF Holding, a garantir els recursos necessaris per completar l’ampliació de capital de la companyia aèria Spanair. L’operació de finançament serà de fins a un màxim de 50 milions d’euros i tindrà caràcter transitori i temporal, és a dir, la participació de l’ICF durarà fins que altres inversors s’incorporin al capital de la companyia.
 
El Govern ha decidit donar suport institucional i financer a aquesta operació, conjuntament amb el sector financer privat, per la seva importància estratègica per al futur de l’economia catalana i espanyola. Spanair és la segona companyia aeronàutica del mercat domèstic espanyol amb seu a Barcelona i una de les més importants de la nova Terminal T1 de l’aeroport de El Prat, on vol constituir un hub i incrementar les connexions internacionals i intercontinentals. D’aquesta manera es potenciarà la presència a Barcelona d’Star Alliance, la principal aliança mundial del sector de la qual és membre la companyia catalana.  
 
Concessió definitiva de ràdio municipal a l’Ajuntament de Montcada i Reixac
 
El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència.
 
L’Ajuntament de Montcada i Reixac ja disposava des de 1992 de la concessió provisional d’una emissora de freqüència modulada de tipus municipal. Després de l’aprovació del projecte tècnic de l’emissora i de la inspecció tècnica de les instal·lacions, el Govern ha procedit a l’atorgament definitiu de la concessió a la ràdio municipal.