• Té com a objectius protegir les persones, les infraestructures i el medi ambient mitjançant el control de totes les incidències que es produeixen als trens, ferrocarrils i metros
El Govern ha aprovat avui el pla d’actuació del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) per a emergències en el transport de viatgers per ferrocarril, que té com a objectius protegir les persones, les infraestructures i el medi ambient. El Pla estableix un control i seguiment de les incidències i petites emergències per evitar que es transformin en grans emergències, i millora la coordinació de la gestió de les grans emergències, especialment quan es produeixen múltiples víctimes.
 
Aquest procediment respon a la necessitat de planificar un servei bàsic, estratègic i en creixement, com és el transport de viatgers per ferrocarril, que està associat també a un històric d’incidències de gran impacte social.
 
El Pla s’aplica a tot Catalunya, i abasta totes les empreses de transport de viatgers per ferrocarril (ADIF, Renfe, FGC i metro), els grups operatius, l’Institut de Medicina Legal de Catalunya (IMLC), els òrgans sectorials (Direcció General de Transport Terrestre), i l’Administració local. Es consideren de l’àmbit d’aquest pla els serveis de ferrocarril convencional; ferrocarril d’alta velocitat; ferrocarril metropolità o suburbà (metro); ferrocarrils o trens cremallera; funiculars i trens turístics amb plataforma ferroviària. En canvi, en queden exclosos el tramvia urbà, els telefèrics, els aeris i els telecabines.
 
L’anàlisi del risc s’ha fet a partir d’estudis de perillositat de la infraestructura i de l’activitat; de l’anàlisi de risc dels plans especials d’emergència autonòmics que poden afectar al servei (Inuncat, Infocat, Neucat,...); d’analitzar els riscos meteorològics o d’altres tipus que poden afectar al servei (ventades, sabotatges,...); d’una anàlisi històrica d’incidents i emergències; i d’una anàlisi de la vulnerabilitat del servei.
 
L’estructura de gestió de l’emergència està presidida pel Comitè d’Emergències (formada pel Director del pla, el Consell Assessor i el Gabinet d’Informació). Està formada pels Centres de Coordinació d’empreses ferroviàries, el Centre de Coordinació Operativa Municipal, i el Centre de Comandament Avançat (CCA), del qual formen part el grup d’intervenció, el grup gestor ferroviari, el grup d’ordre, el grup de medicina legal i forense, el grup logístic i el grup sanitari.
 
Més de 1.800 quilòmetres de vies
 
Catalunya disposa actualment d’uns 1.800 quilòmetres de via fèrria, dels quals un 65% pertanyen a la xarxa estatal d’Adif d’ample de via convencional; un 16% a la xarxa de FGC d’ample de via internacional i ample mètric; un 14% a la xarxa estatal d’Adif d’ample internacional; i un 5% a la xarxa de metro d’ample de via internacional i convencional.