• Aquest cicle formatiu també s’ha renovat per adequar-se a la formació professional establerta a la LOE
 
El Govern ha aprovat avui el decret que estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de fusteria i moble, amb el propòsit d’adaptar-lo a les necessitats actuals del sector. Així mateix, el currículum s’ha adequat a la formació professional establerta a la LOE (Llei orgànica d’educació) i també se n’ha ampliat els continguts. Aquest títol està desenvolupat d’acord amb el catàleg de qualificacions professionals de Catalunya que permet la integració dels sistemes educatiu i laboral en la formació professional.
 
El nou currículum del cicle formatiu de fusteria i moble amplia els continguts en relació amb la incorporació de nous materials i tecnologies, principalment en els processos de mecanitzat i d’acabats. Alhora, també pel que fa a les exigències normatives en relació amb la qualitat i el medi ambient, que impliquen la substitució d’equips convencionals per altres de més avançats, i l’adaptació o canvi dels processos i dels sistemes productius.
 
D’aquesta manera, el currículum dóna resposta a necessitats dels sectors econòmics que evolucionen cap a un increment en la presa de decisions sobre el control de processos de producció cada vegada més automatitzats, així com en la realització de funcions de planificació, manteniment, qualitat i prevenció de riscos laborals en la petita empresa. A més, la internacionalització dels mercats du l’empresa a prioritzar els esforços en el disseny, en la gestió de proveïdors i en la logística, utilitzant la imatge de marca com un avantatge competitiu, reduint els períodes de renovació i incrementant el dinamisme del procés industrial.