La consellera Munté durant la presentació del pressupost del Departament
La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, ha presentat avui en el marc de la Comissió parlamentària de Benestar, Família i Immigració el pressupost del Departament, que ascendeix a un total de 1.978,62 milions d’euros. Des de l’inici de la seva intervenció, la consellera ha volgut insistir que “aquests no són els pressupostos que avui voldria presentar, però són els pressupostos possibles amb l’objectiu de dèficit assignat pel Govern espanyol i com a conseqüència de les retallades que l’Estat ha efectuat a les seves aportacions per a  polítiques socials a Catalunya, que l’any 2014 hauran estat del 93,43% en 4 anys”. Tot i això, Munté ha ressaltat que “el percentatge destinat a polítiques socials del conjunt del Govern ha augmentat fins al 71,1% i el pressupost assignat a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social del Departament de Benestar Social i Família serà de 192,47 milions d’euros l’any 2014”. La consellera ha avançat que quan s’hagin presentat els pressupostos de tots els departaments es podrà constatar un important augment de la xifra total que la Generalitat destina a la lluita contra la pobresa i per la al inclusió social l’any 2014 respecte els 480 milions que s’hi van destinar l’any 2013.
 
En aquest sentit, les partides més beneficiades d’aquest increment general del Govern són la renda mínima d’inserció, les beques menjador i l’habitatge social. Pel que fa al Departament de Benestar Social i Família, Munté ha afirmat que “l’increment del nostre pressupost el destinarem íntegrament a lluitar contra la pobresa i prevenir el risc d’exclusió social entre els infants, al mateix temps que es mantindran prestacions i serveis”.
 
En aquest àmbit, la consellera ha recordat que enguany s’ha d’aprovar el Pacte per a la lluita contra la pobresa, que permetrà dissenyar eines per a prevenir el risc d’exclusió social. “Aquest acord recollirà aquelles estratègies a curt, mig i llarg termini que caldrà implementar per afrontar les situacions de pobresa estructural i els nous perfils de pobresa que han aparegut, en especial incidència en àmbits com la pobresa infantil i la pobresa energètica”, ha dit Munté.
 
La consellera ha destacat l’increment del pressupost per a polítiques de suport a la família, que ha passat de 15,93 milions d’euros el 2013 a 16,25 milions el 2014, així com de les partides per millorar les polítiques de prevenció, suport i protecció a la infància i l’adolescència, que ascendeix a 183,5 milions. En aquest sentit, s’incrementen especialment les prestacions per a acolliment de menors tutelats i per a joves extutelats; el nombre de places residencials a “Cases d’infants” per a infants i adolescents; i les prestacions a famílies simples i preadoptives per a infants o adolescents acollits.
 
Una altra de les partides que s’incrementa lleugerament és l’atenció a la immigració. Aquest 2014 es destinarà 9,07 milions d’euros a promoure la integració de les persones nouvingudes, amb drets i deures, per avançar cap a una societat més cohesionada.  
 
D’altra banda, també s’invertirà 26,49 milions per fomentar el civisme, el voluntariat i el suport al tercer sector amb la finalitat d’afermar la confiança en la societat i les seves iniciatives. En polítiques de joventut la inversió ascendeix a 27,66 milions d’euros.
 
Finalment, es destinarà 7,45 milions d’euros a desenvolupar les polítiques de dones per tal de contribuir a la consecució dels canvis necessaris que permetin que dones i homes puguin tenir les mateixes capacitats i oportunitats per participar en el procés de construcció social i per fer realitat els seus projectes de vida.
 
En contrapartida, el Departament ha fet un esforç per reduir la despesa destinada a direcció i administració general que ha suposat un estalvi de quasi 11 milions d’euros. Així s’ha passat d’una partida de 124,99 milions d’euros el 2013 a 113,71 milions el 2014, gràcies a l’aplicació de mesures com la reducció de costos de lloguers i accions destinades a generar eficiència que han permès la simplificació dels tràmits administratius o reduir la despesa protocol·lària, entre d’altres.
 
Més de 1.400 milions per promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones amb dependència i discapacitat
 
Neus Munté també ha destacat l’esforç que s’està fent en atenció a les persones amb dependència i discapacitat, tot i els incompliments  constants del Govern espanyol. Aquest 2014 el Departament de Benestar Social i Família destinarà 1.401,95 milions euros per promoure l’autonomia personal i donar suport a les persones en situació de dependència, discapacitat i altres situacions de vulnerabilitat per tal de potenciar la seva qualitat de vida i la seva integració social. La consellera ha dit que “això significa que es mantenen les partides per part del Govern de la Generalitat, tot i que des de l’Estat any rere any ha anat disminuint la seva aportació”.  

1  

Fitxers adjunts

Presentació del pressupost del Departament de Benestar Social i Família

Presentació del pressupost del Departament de Benestar Social i Família
PDF | 348