Salut

Boi Ruiz "El pressupost de Salut per al 2014 té com a objectiu mantenir i millorar els serveis públics de salut sense demanar nous esforços als professionals"

query_builder   27 novembre 2013 19:51

event_note Nota de premsa

Boi Ruiz "El pressupost de Salut per al 2014 té com a objectiu mantenir i millorar els serveis públics de salut sense demanar nous esforços als professionals"

El Departament de Salut destina a l’atenció de les cinc grups de diagnòstic més freqüents a Catalunya, d’acord amb les directius del Pla de Salut, el 50% del pressupost
 
El 40% del pressupost de la Generalitat està destinat a l’àmbit de la salut
Presentació pressupost 2014 a la Comissió de Salut del Parlament
El conseller de Salut, Boi Ruiz, acompanyat de la secretària general, Roser Fernández, i del director del Servei Català de la Salut, Josep M. Padrosa, ha presentat el detall dels pressupostos de 2014 per al Departament de Salut davant la Comissió de Salut, al Parlament de Catalunya.
 
El conseller en la seva intervenció ha destacat "que aquests pressupostos són l'eina per consolidar el sistema de salut pública de Catalunya "alhora" que tenen com a objectiu mantenir i millorar els serveis públics de salut sense demanar nous esforços als professionals". Alhora ha afirmat que el sistema de salut és el garant que no hi hagi més desigualtats a causa de la crisi ja que actuar de vigia en els efectes sobre la salut de les persones que pot comportar. El conseller també ha exposat que es mantenen els recursos destinats a salut pública malgrat la disminució d'un 62% dels fons finalistes de l'Estat (un 100% en concepte de lluita contra la sida i 50% en drogues).
 
Boi Ruiz també ha exposat que el pes de les polítiques socials (Salut, Ensenyament i Benestar i Família) continua guanyant pes en el total del pressupost de la Generalitat de Catalunya, representant, durant el 2014, el 71,1% del total del pressupost. En el cas concret del pressupost de Salut en el de la Generalitat per al 2014 s’incrementa respecte del 2012 i ja en suposa un 40%, mentre que al 2012 en representava el 38%. En un escenari de manteniment de la despesa de 2013, que evita haver d’aplicar noves mesures d’ajustament, les prioritats de les polítiques de salut es centren en la millora de la resolució i de l’accessibilitat a les prestacions del sistema sanitari aprofitant els guanys d’eficència que genera el mateix sistema i l’esforç d’optimització de les fonts d’ingressos que es destinen a Salut. El pressupost consolidat per al 2014 del Departament de Salut és de 8.290,59 milions d'euros, de continuïtat respecte del 2013 que va ser de 8.289,76 milions d'euros.
 
La distribució dels pressupostos del 2014 s’adapta a les prioritats del Pla de Salut 2011-2015
 
El Pla de Govern 2013-2016 garanteix un sistema sanitari públic d’excel·lència, sostenible i al servei de les persones, que permeti a tots els ciutadans que viuen a Catalunya, sense diferències per raó de sexe, procedència o situació socioeconòmica, viure més anys i de forma més saludable. El Pla de Salut és l’ ¡instrument indicatiu i marc de referència de totes les actuacions públiques en matèria de salut en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya.
 
El Pla de Salut 2011-21015 de Catalunya, gràcies al treball col·laboratiu entre professionals, sector i administració està avançant en l’assoliment dels objectius previstos com són enfortir les polítiques de promoció de la salut i prevenció de la malaltia, millorar la capacitat de resolució de la primària, fer un abordatge integral de la cronicitat, desplegar recursos alternatius a l’hospitalització, interactuar recursos sanitaris i socials, dotar l'atenció primària de més capacitat resolutiva, desplegar nous models d’atenció i millorar la qualitat de la l’alta complexitat
 
En la línia de l’objectiu de continuar la millora de l’accessibilitat a l’assistència sanitària per al 2014, es preveu una major resolució i un menor temps d’espera. Pel que fa a les llistes d’espera de les intervencions quirúrgiques, l’objectiu del Servei Català de la Salut és aconseguir una reducció del 2% dels pacients que esperen i un increment d’un 2% de l’activitat. Per al proper any, també s’està treballant amb el Pla director de cirurgia cardíaca per reduir els pacients que estan pendents de ser intervinguts
 
Pel que fa a les polítiques de Salut Pública, un dels objectius del 2014 és l’aprovació i implantació del Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP), que ha de ser l’eina bàsica per desenvolupar les accions de salut pública a Catalunya amb l’objectiu de mobilitzar i responsabilitzar els diversos àmbits del govern per a la promoció de la salut i la prevenció de les malalties. D’altra banda també es pretén impulsar actuacions dirigides a col·lectius vulnerables i a minimitzar els efectes de la crisi sobre la salut. El Govern ja va acordar impulsar la constitució d’un observatori sobre els efectes de la crisi en la salut de la població en el marc de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya per tal de, en un escenari de crisi com l’actual, que està transformant el context socioeconòmic del nostre país, fer un seguiment estret dels principals indicadors de salut (estils de vida, consum de serveis sanitaris, incidència de determinades malalties) i analitzar-ne l’evolució.
 
Pel que fa a les actuacions en recerca i innovació, el Departament de Salut preveu integrar les polítiques de recerca i d’innovació en salut amb les ja existents a Catalunya per tal de alinear objectius i estratègies i aconseguir una estreta col·laboració entre els agents del sector. Es pretén invertir eficientment en la recerca d’excel·lència en salut, potenciar la Catalunya-Bioregió, promoure la translació de coneixement i avaluar l’impacte de la recerca.
 
El 50% del total del pressupost de Salut està destinat a l’abordatge i l’atenció dels 5 grans grups de diagnòstic que més afecten la salut dels ciutadans: l’atenció a les malalties de l’aparell circulatori, suposa un 12% del pressupost; les malalties del sistema nerviós i els òrgans dels sentits, un 10,6%; el càncer representa un 10%; l’atenció als trastorns mentals un 9%; i les malalties respiratories suposen un 8,8% del pressupost.
 
Inversions
 
Pel que fa al pressupost destinat al finançament d’inversions, el pressupost prioritza també les inverions d’acord amb els criteris que estableix el Pla de Salut per a la transformació en la manera de prestar els serveis a la població, amb el canvi d’orientació cap a l’atenció a la cronicitat, una major resolució i accessiblitat i més qualitat en l’alta especialització. Aquestes inversions, amb un manteniment de despesa respecte del 2013, representen un total de 80 actuacions, amb diverses fases d'execució i arriben a les 7 regions sanitàries. Per evitar carregar amb més esforços els professionals del sistema cal ajornar alguns projectes d’inversió per a moments de creixement. Cal esmentar, però, que el 54% de l’ import destinat a inversions és per finançar actuacions ja finalitzades i de les quals es va demorar el pagament a exercicis posteriors.

1  

Fitxers adjunts

Presentació Pressupost 2014

Presentació Pressupost 2014
PDF | 2106

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia