Durant l’acte de signatura, que ha tingut lloc al Palau de la Generalitat, el director general de Cooperació al Desenvolupament, Carles Llorens, ha agraït a totes les organitzacions implicades i al jugador la seva col·laboració en el projecte i ha destacat el fet que l’esport esdevingui un aliat de les bones pràctiques a favor de l’educació i de la salut. I ha mostrat la satisfacció perquè el projecte permet de treballar a Senegal, país prioritari de la cooperació catalana.
Representants de les organitzacions implicades després de la signatura del conveni
 
El president de la Federació Catalana de Bàsquetbol, Joan Fa, ha posat de relleu la funció social de l’esport i la importància d’incloure la pràctica esportiva en les polítiques de desenvolupament. “La nostra Federació està molt implicada en temes socials; estem molt contents perquè aquesta és la primera vegada que signem un conveni en aquest àmbit i impulsem un projecte amb aportacions de diverses entitats. Això és un veritable treball en equip”. Fa ha agraït la complicitat de Savané, “un dels jugadors que més pensen en els altres.”
El president d’Euroleague Basketball, Jordi Bertomeu, ha explicat en la seva intervenció la metodologia esportiva One Team que han portat a les diferents ciutats d’Europa, ara també arribarà a Senegal de la mà del projecte “Un bàsquet per l’educació i la salut a Kolda”; aquest sistema es basa en diferents tècniques que permet treballar amb col·lectius en dificultats i aconseguir resultats. Aquesta és la primera vegada que l’Euroleague participa en un projecte a l’Àfrica. Bertomeu ha insistit en la gran disponibilitat dels jugadors que estan a la Lliga Europea per implicar-se personalment en projectes socials i solidaris. "En aquest sentit, ells son la clau perquè poden fer molt més que nosaltres."La directora de la Fundació Guné, Mònica Solé, i el director de la Fundació Ferreruela Sanfeliu, Xavier Caufape, han explicat el treball de les seves respectives entitats i han assegurat que el repte ara és garantir la continuïtat del projecte. Finalment, el jugador professional del FIATC Joventut, Sitapha Savané ha agraït la invitació a participar en aquesta projecte de cooperació internacional, del qual n'és l'ambaixador, "que permetrà millorar la salut i l’educació de molts infants, sense els quals és impossible promoure el seu desenvolupament personal i social".
 
L'esport i la cooperació al desenvolupament
Aquest conveni entre la Generalitat i la Federació Catalana de Basquetbol s'emmarca en un dels principals objectius de l’Agència de Cooperació al Desenvolupament, que des del 2011 ha estat la recerca de noves vies de finançament complementàries al recursos públics. Per aquest motiu es promouen noves sinergies i el suport de tots els actors possibles, com les organitzacions esportives, per compartir experteses i potenciar la qualitat de la cooperació catalana. 
Segons les Nacions Unides, l’esport pot contribuir al compliment dels Objectius del Mil·leni perquè promou la participació i la inclusió; educa segons els principis de la tolerància, el diàleg i el respecte; permet superar les barreres culturals i socials; facilita l’aprenentatge d’habilitats i valors com la disciplina, la confiança, el lideratge i l’esforç; al mateix temps, ajuda en la prevenció de conflictes i en els processos de construcció de pau.
El Grup de Treball Interinstitucional de les Nacions Unides sobre l’Esport per al Desenvolupament i la Pau assegura que les iniciatives basades en l’esport poden ser eines per aconseguir  el desenvolupament  i la pau; també  recomana que s’integri en l’agenda de desenvolupament; que els governs prestin més atenció als programes que promouen l’esport i promoguin les aliances en aquest àmbit.
La pràctica esportiva té una incidència directa en la salut i l’educació, pot generar recursos econòmics i contribuir al desenvolupament local, a l’impuls del voluntariat i a l’educació per la sostenibilitat. Està especialment indicat per als joves més desafavorits i vulnerables, perquè proporciona alternatives davant les drogues, les activitats delictives i l’abandonament escolar. L’educació física és un component de qualitat a l’escola, per la pròpia activitat i per la millora dels rendiments acadèmics.
Nacions Unides inclou com a esport qualsevol forma d’activitat física que millori les persones físicament, mentalment i socialment; és a dir, l’esport organitzat, ja sigui informa o de competició, i els esport i jocs autòctons.