Direcció General de Comunicació

El Govern inicia la tramitació del llibre VI del Codi civil de Catalunya, relatiu a obligacions i contractes

El Govern inicia la tramitació del llibre VI del Codi civil de Catalunya, relatiu a obligacions i contractes

query_builder   10 desembre 2013 14:51

event_note Nota de premsa

El Govern inicia la tramitació del llibre VI del Codi civil de Catalunya, relatiu a obligacions i contractes


 
·         L’Executiu aprova la memòria preliminar de la primera llei del llibre sisè, el darrer d’un procés que conforma la tasca legislativa més important que s’ha dut a terme a Catalunya en l’àmbit del dret privat
 
·         El text recull la regulació del contracte de compravenda, els contractes regulats en lleis especials i deroga totalment la Compilació del dret civil de Catalunya
 
El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de la primera llei del llibre VI del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes. L’acord del Govern posa així la primera pedra del llibre sisè, el darrer d’un procés que conforma la tasca legislativa més important que s’ha dut a terme a Catalunya en l’àmbit del dret privat.
 
L’objectiu del text aprovat és establir l’estructura del llibre VI, aprovar la regulació del contracte de compravenda, modificar i incorporar els contractes regulats en lleis especials i derogar totalment la Compilació del dret civil de Catalunya. La regulació dels contractes s’iniciarà amb la compravenda, que es considera el paradigma regulador dels contractes d’intercanvi.
 
El títol primer del text —relatiu a les disposicions generals— regula les parts generals de l’obligació i del contracte tenint en compte els principis de la contractació que afecten els consumidors. Així, s’estableixen les obligacions del venedor i el comprador, el deure de pagar el preu per part del comprador i el principi de conformitat que ha de regir el contracte de la compravenda. A més, inclou la figura jurídica de l’avantatge injust, és a dir, l’increment d’un patrimoni sense causa jurídica que ho justifiqui en detriment d’un altre patrimoni, recollida i actualitzada a la Compilació de dret civil de Catalunya, i les especialitats de la compravenda immobiliària.
 
El títol segon conté els diferents tipus contractuals, com ara l’actualització de la permuta; la cessió de solar o d’aprofitament urbanístic a canvi de construcció futura; els contractes de conreu, parceria i masoveria; l’arrendament rústic i l’arrendament de pastures; el violari –figura jurídica del dret civil que consisteix en el dret a percebre una pensió periòdica en diners durant la vida d’una persona-, el contracte d’aliments i el contracte d’acolliment de persones grans, els contractes d’integració o el censal, entre d’altres.
 
El títol tercer es refereix a les altres fonts de l’obligació, i es preveu un títol quart per a la regulació de la responsabilitat extracontractual. Així mateix, el text suposa la derogació de la Compilació de dret civil de Catalunya, en vigor des del 1960, que es va adequar a la Constitució l’any 1984.
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia