Salut

La productivitat científica en l'àmbit de la Salut a Catalunya creix un 33% els darrers 4 anys

query_builder   12 desembre 2013 18:57

event_note Nota de premsa

La productivitat científica en l'àmbit de la Salut a Catalunya creix un 33% els darrers 4 anys

Les polítiques de salut en l’àmbit de la recerca i innovació es defineixen en el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2012-2015
 
Les publicacions catalanes indexades representen el 2% del total mundial en salut, gairebé el 8% d’Europa i el 30% de l’Estat
 
El pressupost de recerca en Salut s’ha mantingut estable aquests darrers anys
El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha comparegut aquesta tarda davant de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya per explicar l’Informe de Recerca i Innovació en Salut. També hi han participat el director general de Planificació i Recerca en Salut, Carles Constante, i el director del Programa de Recerca i Innovació en Ciències de la Salut, Gabriel Capella.
 
Entre les dades més destacades, en l’exposició s’ha remarcat que la productivitat científicia dels centres CERCA Salut de Catalunya ha augmentat un 33% passant de 4.910 publicacions el 2009 al 6.547 aquest darrer 2012. Així, les publicacions catalanes indexades van ser el 2011 el 2% del total mundial en salut, gairebé el 8% d’Europa i el 30% de l’Estat Espanyol. Pel que fa a la innovació, i segons dades de la Comissió Europea, Catalunya ha passat en el període 2007-2012 d’un nivell moderat-mitjà a un nivell mig-alt d’innovació general
 
La intervenció també ha evidenciat que els pressupostos de recerca i innovació del període 2012-2014 mostren un suport continuat des del Departament de Salut a la recerca i la innovació en el camp de la salut. Concretament el pressupost de recerca en salut el 2012 va ser de 47.317.476,59 euros i el 2014 de 47.459.211,05 euros, en un escenari pressupostari complicat marcat pels objectius de dèficit públic i la reducció dels pressupostos de l’Estat destinats a investigació. Els pressupostos de l’Estat espanyol en recerca han tingut una tendència decreixent, passant de 8.123,94 milions d’euros el 2007 a 5.925,85 milions d’euros el 2013.
 
Boi Ruiz també ha destacat que Catalunya compta amb el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2012-2015. Aquest pla té com a finalitat contribuir a escurçar el període comprès entre els resultats de recerca i l’aplicació a la pràctica clínica i de salut pública, conforme a les directrius del Pla de Salut 2011-2015 i el Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP). Així doncs, vol proporcionar un entorn favorable per a la recerca i la innovació, alineat amb les recomanacions científiques europees que potencien una recerca biomèdica forta i una recerca translacional que porti les idees innovadores a la pràctica clínica i de salut pública.
 
Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2012-2015
 
El Pla Estratègic estableix 5 eixos d’actuació:
 
 • Integrar les polítiques de recerca i innovació en salut amb les existents a Catalunya.

 

 • Invertir eficientment en la recerca d’excel·lència en salut.

 

 • Potenciar la Bioregió de Catalunya.

 

 • Promoure la translació de coneixement i avaluar l’impacte de la recerca.

 

 • Incentivar la innovació en les organitzacions sanitàries.

 

Les actuacions en els eixos 1 i 2 es realitzen a través dels Centres CERCA, que són organismes independents participats per la Generalitat, de gestió pública i dret privat i amb una direcció amb autonomia de gestió. Per tal d’assolir els objectius establerts, el Departament de Salut treballa aquests eixos:
 
 • Evolució cap a un model on la dotació de la Generalitat es basarà en criteris com la producció científica, el tipus de fons captats pels centres, la transferència i translació, i la captació de talent.

 

 • Guanyar massa crítica per afrontar nous reptes, mitjançant diferents processos de centralització / fusió / absorció, com el Projecte SUMA.

 

 • Consolidar l’avaluació externa com un instrument de millora dels resultats dels Centres CERCA. Ja s’han avaluat 19 dels 20 centres.

 

En relació a l’eix 3, que fa rerència a la Bioregió de Catalunya:
 
 • Està formada per més de 620 organitzacions (11 Universitats, 17 Hospitals Universitaris, 56 Centres de Recerca, 12 Centres Tecnològics, 16 Parcs Tecnològics i Científics, 2 Grans Infraestructures d’Investigació, 194 Biotec, 54 TecMed, 40 Farma, 105 Proveïdors i companyies d’enginyeria, 96 Serveis professionals i de consultoria, i 23 Grups d’inversors).

 

 • És un dels 15 clústers europeus que formen part del CEBR (Council of European Bioregions).

 

 • Ocupa més de 30.000 persones, de les quals 18.000 són personal R+D.

 

Al capdavant d’aquesta organització hi ha BioCat, l’organització que promou el sector de la biotecnologia, la biomedicina i les tecnologies mèdiques a Catalunya. Dins d’aquest apartat cal destacar el Programa Barcelona Patient Cancer Platform (BPCB), on 5 hospitals i 5 instituts de recerca d’excel·lència s’uneixen per desenvolupar una plataforma de medicina personalitzada del càncer que posicioni Catalunya al capdavant de la medicina personalitzada a nivell mundial.
 
Pel que fa a l’eix 4. Promoure la translació de coneixement i avaluar l’impacte de la recerca, el Departament de Salut ha dut a terme la regulació i autorització de 13 biobancs i la creació de la Xarxa Catalana de Biobancs. Els biobancs són ens sense ànim de lucre que acullen una o diverses col·leccions de mostres biològiques d’origen humà destinades a la recerca biomèdica. Amb més també s’ha exposat quant a aquest eix:
 
 • La definició dels criteris i estàndards que han de tenir les unitats de valorització de la recerca i transferència.

 

 • L’eestabliment de nous criteris per avaluar l’impacte social de la recerca.

 

Referent a l’eix 5. Incentivar la innovació en les organitzacions sanitàries, cal esmentar les següents accions en curs:
 
 • Foment de la participació en projectes nacionals i internacionals d’innovació en salut i lideratge del grup de desenvolupament de mercat.

 

 • Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS) i millors pràctiques dels sistema sanitari català.

 

 • La promoció de la compra pública innovadora.

 

1  

Fitxers adjunts

Presentació Informe Recerca

Presentació Informe Recerca
PDF | 2714

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia