Territori

Aprovat definitivament el POUM de Castelló d'Empúries

query_builder   17 desembre 2013 13:10

event_note Nota de premsa

Aprovat definitivament el POUM de Castelló d'Empúries

  • La Comissió territorial d’Urbanisme de Girona (CUG) informa també de l’avanç del POUM de Pals
 
La Comissió territorial d’Urbanisme de Girona (CUG) ha donat avui llum verd a l’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Castelló d’Empúries. La CUG ja va examinar el Pla l’any 2011, però va acordar suspendre’n l’aprovació definitiva fins que l’Ajuntament elaborés un text refós que incorporés una sèrie de prescripcions. Una vegada complert aquest tràmit, el nou planejament municipal es considera llest per ser aprovat definitivament.
 
El POUM classifica 3.411,67 hectàrees com a sòl no urbanitzable, una bona part de les quals corresponent a l’espai protegit dels aiguamolls de l’Empordà. Unes altres 631,17 ha es consideren sòl urbà i 157,81 ha, sòl urbanitzable delimitat.
 
Amb aquest planejament, el nou potencial de sostre residencial de Castelló d’Empúries és de 2.344 habitatges, que allotjarien a uns 6.000 habitants. Pel que fa a activitat econòmica, és a dir, comerços, hotels i serveis, el POUM reserva 299.840 m2 de sostre.
 
El vistiplau de la CUG, però, inclou la resolució d’ofici de dos aspectes. Així, s’especifica la impossibilitat d’edificar unes finques situades al nord de Castelló Nou, entre la Muga i la carretera C-260, atès el seu potencial inundable. Igualment, s’incorporen mesures d’integració paisatgística al creixement industrial del sud del polígon del Pla, atesa la seva proximitat al Parc natural dels Aiguamolls.
 
Informe de l’avanç del POUM de Pals
 
La CUG ha emès també l’informe urbanístic i territorial sobre l’avanç del POUM de Pals. El nou planejament preveu remodelar àmbits ja consolidats o creixements previstos pel planejament actual. A més, proposa desclassificar tres àmbits, com són una porció de terreny del sector de sòl urbanitzable Roca Blanca; l’actual sector urbanitzable no delimitat Can Pou de Ses Garites, al sud del Mas Tomasí, i un sector urbanitzable no delimitat a tocar del nucli dels Masos.
 
Igualment, l’avanç del POUM proposa situar els nous creixements al nord de la Samària, de connexió amb la zona d’equipaments esportius; al nord-est del nucli dels Masos, i un tercer àmbit industrial al sud del sector no desenvolupat del Camp de Roures.
 
L’informe valora positivament la desclassificació dels tres sectors mencionats i també els dos primers àmbits de creixement. Pel que fa a la nova àrea industrial, no es considera justificat però es podria mantenir sempre que primer es desenvolupés la part ja classificada del Camp de Roures.
 
La Comissió territorial s’ha pronunciat, així mateix, sobre els següents temes:
 
·         Pla parcial urbanístic del sector nord de Sant Joan, a Palamós. La CUG ha emès un informe favorable sobre el planejament aprovat inicialment per l’Ajuntament, que desenvolupa un dels tres sectors a on es concentrarà el creixement residencial del municipi els propers anys.
 
El Pla parcial preveu un màxim de 1.673 habitatges, l’obertura de l’avinguda Vincke com a eix estructurant del teixit urbà en sentit nord-sud, la connexió amb rotonda d’enllaç amb la C-31, i la previsió d’un gran parc de 60.000 m2 a l’entorn de la riera Aubí i tres peces d’equipaments.
 
·         Modificació del POUM de Cassà de la Selva per ampliar el sector industrial El Trust. La Comissió ha aprovat definitivament aquest canvi, que permetrà implantar una instal·lació de cogeneració a partir de biomassa. Aquest tipus d’infraestructura permet obtenir energia elèctrica i tèrmica mitjançant la combustió de biomassa per a la producció i venda d’electricitat a la xarxa i l’ús del calor en certs processos industrials.
 
La modificació del POUM classifica de sòl urbà 14.757 m2 d’uns terrenys contigus al sector industrial El Trust, mentre que manté com a sòl no urbanitzable 31.945 m2 per fer l’acopi de materials.
 
·         Pla especial del Centre Gestor de Residus de la Garrotxa, Sant Jaume de Llierca. L’informe favorable de la Comissió permetrà l’aprovació definitiva pel conseller de Territori i Sostenibilitat. El Centre s’ubicarà en uns terrenys adjacents al polígon industrial de Can Coma i Astral, al sud del Pla de Politger, de 8,39 ha de superfície.
 
D’aquesta extensió, 3,68 ha es qualifiquen d’equipament ambiental, mentre que 4,18 ha es destinaran a espais lliures protegits i la resta a sistema viari. L’accés al centre, un vial de 7 metres d’amplada, discorrerà en part pel polígon industrial i en part pel camí de Coguleres. L’edificació que es construirà no superarà els 12 metres d’alçada.
 
·         Pla de millora urbana de l’equipament hoteler cap de la Bassa, al nucli d’Olopte (Isòvol). La Comissió ha resolt aprovar definitivament el planejament per construir un hotel singular en uns terrenys de 6.140 m2 a Olopte, amb un sostre màxim de 1.125 m2.
 
L’hotel tindrà 10 habitacions, 8 de les quals soterrades i la resta incloses en l’edifici de serveis que es construirà en la part de ponent de la parcel·la.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 293

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia