Direcció General de Comunicació

calculadora

El Govern impulsa la Llei de finances locals, que garanteix l'eficiència financera i fomenta l'estabilitat pressupostària dels governs més propers als ciutadans

query_builder   23 desembre 2013 14:00

event_note Nota de premsa

El Govern impulsa la Llei de finances locals, que garanteix l'eficiència financera i fomenta l'estabilitat pressupostària dels governs més propers als ciutadans

  • L’Executiu aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei que respon al mandat de l’Estatut d’autonomia de Catalunya d’aprovar una llei de finances locals
  • Aquest Avantprojecte de llei, juntament amb el Projecte de llei de governs locals de Catalunya, forma part d’un procés ampli de reforma de l’Administració local que el Govern es va comprometre a promoure en aquesta legislatura, i a les quals cal afegir l’Avantprojecte de llei de simplificació i eficiència dels ens locals, la memòria del qual s’aprovarà properament
El Govern ha donat avui llum verd a la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de finances locals, que garantirà l’eficiència financera i fomentar l’estabilitat pressupostària dels governs més propers als ciutadansc

Tenint en compte que les administracions locals són les que tenen una relació més directa amb els ciutadans, la reforma del finançament ha de dotar aquests governs d’instruments més eficients per proporcionar-los recursos suficients que els permetin atendre les despeses associades a l’exercici de les seves competències.

La regulació de l’Avantprojecte de llei de finances locals ha d’abraçar tots els governs locals del territori: entitats municipals descentralitzades, municipis, comarques, àrees metropolitanes i vegueries, així com els organismes i ens dependents.

D’altra banda, entre els motius que fan necessària l’aprovació d’aquesta iniciativa legislativa, la memòria incideix en la necessitat de desenvolupar l’Estatut d’autonomia de Catalunya en l’àmbit del finançament local i donar compliment al mandat, recollit en el capítol III del títol VI de l’Estatut, d’aprovar una llei de finances locals sobre la base dels principis d’eficiència, equitat, suficiència de recursos, estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, coresponsabilitat fiscal i respecte a l’autonomia local.

L’Avantprojecte també respon a la necessitat de millorar el fons autonòmic de cooperació local i altres programes de col•laboració financera, incorporant instruments que garanteixin la màxima objectivitat en l’assoliment de recursos dels ens locals, així com a la necessitat de millorar els instruments de tutela financera dels ens locals per dotar-los de major transparència i major eficiència a través de la simplificació de processos.

Així mateix, pretén establir les bases sobre la planificació financera dels ens locals de Catalunya, en una percepció global del territori, i establir les bases sobre l’assistència i la cooperació als governs locals en la gestió, la recaptació i la inspecció dels seus tributs i altres ingressos de dret públic.

Procés ampli de reforma de l’Administració local

El Govern, amb aquesta aprovació, inicia el procés que portarà a poder disposar de l’Avantprojecte de llei d’hisendes locals a principis de l’any 2014. Aquest avantprojecte de llei complementarà el Projecte de llei de governs locals de Catalunya, actualment en tramitació al Parlament.

Cal recordar que el Projecte de llei de governs locals té com a objectiu racionalitzar les estructures locals, regular les competències locals i les seves modalitats d’exercici i definir un sistema de relacions entre els diferents nivells d’administració que reguli i garanteixi la coordinació entre totes les administracions locals coexistents a Catalunya i entre aquestes administracions i la Generalitat.

Aquestes dues normes formen part d’un procés ampli de reforma de l’Administració local que el Govern es va comprometre a promoure en aquesta legislatura, i a les quals cal afegir l’Avantprojecte de llei de simplificació i eficiència dels ens locals, la memòria del qual aprovarà properament el Govern.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia